Kúp Galaxy Note 3 a dostaneš 100 €!

Pri kúpe prístroja Galaxy Note 3 dostanete späť bonus vo výške 100 €.

Peniaze vám zašleme na účet alebo šekom po úspešnej registrácii tu.

Tak sa neváhajte zaregistrovať, ak ste Galaxy Note 3 kúpili!

Akcia platí na prístroje kúpené od 15. 11. do 31. 12. 2013.

Pravidlá čerpania bonusu:

Čerpanie bonusu je podmienené kúpou prístroja Samsung Galaxy Note 3 v predajniach zahrnutých do distribučnej siete organizátora kampane, spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., pričom zoznam odporúčaných predajní zahrnutých do distribučnej siete organizátora kampane je uverejnený tu.

Súčasne možno overiť, či IMEI prístroja spĺňa podmienky pre získanie bonusu.

Kúpou prístroja sa rozumie kúpa nového prístroja.

Ďalej je účasť podmienená registráciou, ktorú možno vykonať nasledujúcimi spôsobmi do 3 dní od kúpy. Platnou registráciou sa rozumie registrácia kupujúceho a prístroja – teda doručenie alebo nahratie čitateľnej kópie dokladu o kúpe súťažného prístroja a vyplnenie všetkých potrebných údajov. Po splnení všetkých podmienok bude účastníkovi súťaže zaslaný bonus 100 €.

Spôsoby registrácie:

I. Registrácia prostredníctvom www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár. Po úspešnej registrácii sa vám zobrazí heslo – prístup k vášmu účtu. Tu je nutné nahrať kópiu dokladu o kúpe alebo ju zaslať poštou na adresu: Súťaž Samsung, Na zájezdu 8, 101 00 Praha 10.

II. Registrácia pomocou SMS

  • SMS správa musí byť odoslaná v presne definovanom tvare: BONUS medzera meno a priezvisko, adresa (ulica, č. p., mesto, PSČ), e-mail, dátum nákupu uvedený na doklade o kúpe (napríklad: Bonus Jan Hlava, Hlavná 14, Košice, 040 01, jan@email.sk, 25. 11.) na telefónne číslo platné pre SR: 6662. Každý účastník môže odoslať iba jednu SMS správu. Službu technicky zabezpečuje A SMS. Cena odpovednej SMS je 0,10 € s DPH. Služba je dostupná pre klientov v sieti T-Mobile, Orange a Telefónica O2. Dostanete heslo – prístup k novo vytvorenému účtu.
  • Ďalej je nutné nahrať kópiu dokladu o kúpe na váš používateľský účet na www.samsung-bonus.eu alebo ju zaslať poštou na adresu: Súťaž Samsung, Na zájezdu 8, 101 00 Praha 10.

III. Registrácia cez P. O. Box

  • Pri tomto spôsobe registrácie vystrihnite kupón, ktorý je súčasťou letáka dostupného na odporúčaných predajných miestach, a vyplnený ho do 3 dní odošlite na adresu: Súťaž Samsung, Na zájezdu 8, 101 00 Praha 10. Do obálky, prosím, priložte aj kópiu dokladu o kúpe. Po spracovaní v systéme vám bude odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude vám zaslané heslo – ako prístup na váš účet na www.samsung-bonus.eu.

Podrobné informácie týkajúce sa pravidiel nájdete tu, alebo vám ochotne odpovie naša infolinka telefonicky +420 606 276 122 či e-mailom info@samsung-bonus.eu.

V prípade, že sa nebudete registrovať cez web alebo SMS, ale budete posielať kópiu dokladu o kúpe na P. O. Box, prosíme, vyplňte, odstrihnite a priložte do obálky Kupón na písomnú komunikáciu. Ďakujeme!

 

Podrobné pravidlá