Kúp televízor Samsung série 7, 8 a získaj až 180 € za ďalší nákup vybraných produktov Samsung!

Zakúpte k televízora Samsung série 7, 8 jeden z ďalších vybraných produktov a získajte bonus až 180 €!

Pri nákupe jedného z uvedených modelov televízorov Samsung série 7, 8 a niektorého z ďalších vybraných produktov Samsung vám vrátime až 180 € späť . Peniaze vám budú zaslané na účet alebo zloženkou. Pre uplatnenie bonusu sa najprv zaregistrujte na : www.samsung-bonus.eu. Tu nezabudnite napísať model a výrobné čísla zakúpeného televízora a produktov a nahrajte pokladničné bloky.

Akcia platí od 14. 4. - 31. 7. 2014 pre prvých 480 registrovaných televízorov Samsung v ČR a SR!

Pravidlá čerpania bonusov " Kúp televízor Samsung série 7, 8 a získaj až 180 € za ďalší nákup vybraných produktov Samsung!":

Čerpanie bonusu je podmienené nákupom a registráciou akéhokoľvek televízora zo zoznamu (1) a zároveň nákupom a registráciou minimálne jedného produktu zo zoznamu (2) uvedeného na tejto stránke. Registráciu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi a to do 14 dní od nákupu, najneskôr však do 31. 7. 2014. Platnou registráciou sa rozumie registrácia kupujúceho a zakúpených zariadení - televízora zo zoznamu (1) a minimálne jedného produktu zo zoznamu (2) - teda doručení alebo nahraní čitateľných kópií pokladničných blokov potvrdzujúcich nákup súťažných zariadení a vyplnenie všetkých potrebných údajov. Po splnení všetkých podmienok bude účastníkovi súťaže zaslaný bonus v hodnote časti alebo celej kúpnej ceny podľa zakúpeného modelu produktu zo zoznamu (2), maximálne však vo výške 180 €. Produkty zo zoznamu (2) môžu byť na jeden televízor registrované maximálne 3. Každé zo zakúpených zariadení možno registrovať len raz.

Zoznam súťažných modelov televízorov Samsung a produktov, pre ktoré platí zľava za ich nákup.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 301 302 303 304 305 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

Spôsoby registrácie :

I. Registrácia cez www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár na stránkach www.samsung-bonus.eu . Po úspešnej registrácii sa vám zobrazí Vaše heslo - prístup k vášmu účtu.
  • Tu je nutné nahrať kópiu vášho pokladničného bloku alebo ju zaslať poštou spolu s vyplneným kupónom pre písomnú komunikáciu na adresu : Súťaž, Heydukova 4, Praha 8, 180 00, Česká republika.

II . Registrácia pomocou P.O. Boxu

  • Pre tento spôsob registrácie vystrihnite prosím kupón pre písomnú komunikáciu, ktorý je súčasťou letáku, a vyplnený ho odošlite na adresu: Súťaž, Heydukova 4, Praha 8, 180 00, Česká republika. Do obálky prosím priložte aj kópiu svojho pokladničného bloku. Po spracovaní do systému vám bude odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude vám zaslané heslo - pre prístup na váš účet na www.samsung-bonus.eu .

Podrobné pravidlá nájdete na www.samsung-bonus.eu alebo vám ochotne odpovedia na našej infolinke +420 606 276 122 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu .

V prípade, že sa nebudete registrovať cez web, ale budete zasielať kópiu pokladničného bloku na P.O. Box, prosíme, vyplňte, odstrihnite, a priložte do obálky kupón pre písomnú komunikáciu. Ďakujeme !

 

 

Podrobné pravidlá