Kupte si kombinaci sušičky a pračky Samsung a získejte bonus ve výši až 7000 Kč zpět!

Zakupte jeden z vybraných setů Samsung a získejte bonus ve výši až 7000 Kč!


Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046. Pořadatel kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C152053. Technický správce WEB systému kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053.

Při nákupu jedné z kombinace produktů Samsung, jejichž parametry jsou uvedeny níže v seznamu parametrů produktů Samsung, můžete obdržet bonus až ve výši 7000 Kč. Peníze Vám budou zaslány na účet nebo peněžní poukázkou. Pro uplatnění bonusu se nejprve zaregistrujte zde. Nezapomeňte napsat model a výrobní číslo (S/N) zakoupených produktů a nahrajte daňový doklad (účtenku nebo fakturu) a fotografie originálních štítků z produktů s výrobním číslem (S/N).

Akce platí od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 pro prvních 600 registrovaných kombinací produktů Samsung pocházejících z distribuce Organizátora kampaně.


Pravidla čerpání bonusů „Kupte si kombinaci sušičky a pračky Samsung a získejte bonus ve výši až 7000 Kč!“

Čerpání bonusu je podmíněno zakoupením a registrací jakéhokoliv kombinace produktů Samsung, splňujícího všechny parametry ze seznamu parametrů uvedeného níže na této stránce a pocházejícího z distribuce Organizátora kampaně. Registraci je možno provést do 14 dnů od nákupu produktu, nejpozději však do 31. 12. 2019. Platnou registrací se rozumí registrace kupujícího – účastníka kampaně a zakoupené kombinace produktů. K úspěšné registraci je nezbytné převzetí registrace včetně všech příslušných dokumentů Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem či nahrání čitelné kopie daňového dokladu (účtenky nebo faktury) potvrzující nákup produktu/ů společně s fotografií originálního štítku s čitelným výrobním číslem (S/N) a vyplnění všech potřebných údajů. V případě registrace samotné sušičky je třeba nahrát i fotografii štítku s čitelným výrobním číslem (S/N) vlastněné pračky Samsung pocházející z distribuce Organizátora. Po splnění všech podmínek kampaně bude účastníkovi zaslán bonus v hodnotě od 3000 Kč do 7000 Kč podle parametrů zakoupené kombinace produktů ze seznamu níže.


Seznam parametrů kombinací produktů Samsung, pro které platí sleva při jejich nákupu:

Produkt

Model

Bonus

kombinace = sušička + pračka

DV90N62632W/ZE + WW80M644OPW/ZE

                    3,000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N62632W/ZE + WW90M649OPM/ZE

                    4,000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N8287AW/ZE + WW90M740NOA/ZE

                    5,000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N8287AW/ZE + WW10M86INOA/LE

                    7,000 Kč

 

 


Seznam doporučených prodejen:

ALZA.CZ
DATART s.r.o.
ELECTROWORLD s.r.o.
ELVIA PRO s.r.o.
EURONICS a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři
EXPERT ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři
Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři
KASA.CZ
MALL.CZ
OKAY s.r.o.
ONLINESHOP.cz
PROTON s.r.o.


Způsoby registrace:

I. Registrace prostřednictvím www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registrační formulář na stránkách www.samsung-bonus.eu. Po úspěšné registraci se Vám zobrazí heslo – přístup k Vašemu účtu.
  • Zde je nutné nahrát kopii vašeho daňového dokladu (účtenky nebo faktury) společně s fotografií originálního štítku produktu s čitelným výrobním číslem (S/N).

II. Registrace pomocí P. O. Boxu

  • Pro tento způsob registrace vystřihněte prosím Kupon pro písemnou komunikaci, který je součástí letáku, a vyplněný jej odešlete na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00. Do obálky prosím přiložte i kopii svého daňového dokladu (účtenky nebo faktury) společně s fotografií originálního štítku produktu s čitelným výrobním číslem (S/N). Po zpracování do systému Vám bude odeslán e-mail s výsledkem registrace. Pokud bude vše v pořádku, bude Vám zasláno heslo – pro přístup na váš účet na www.samsung-bonus.eu.

Podrobná pravidla naleznete zde nebo Vám ochotně odpoví naše soutěžní infolinka telefonicky +420 702 193 570 nebo e-mailem info@samsung-bonus.eu.


Podrobná pravidla

Podrobná pravidla kampaně Samsung „Kupte si kombinaci sušičky a pračky Samsung a získejte bonus ve výši až 7000 Kč!“ pro rok 2019

(dále jen jako „Kampaň“)

Obecné informace

1) Organizátor Kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046. (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“)

2) Pořadatel Kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053. (dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel Kampaně“)

3) Technický správce WEB systému Kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053.

4) Účastníkem Kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s místem bydliště nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „Účastník“). Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora či Pořadatele a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.

5) Kampaň probíhá od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, to znamená, že poslední platnou registraci lze provést dne 31. 12. 2019 a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

6) V rámci Kampaně je možné čerpat bonusy pouze za nákup následujících kombinací nových produktů značky Samsung pocházejících z distribuce Organizátora kampaně s níže uvedenými parametry:

Produkt

Model

Bonus

kombinace = sušička + pračka

DV90N62632W/ZE + WW80M644OPW/ZE

                    3,000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N62632W/ZE + WW90M649OPM/ZE

                    4,000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N8287AW/ZE + WW90M740NOA/ZE

                    5,000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N8287AW/ZE + WW10M86INOA/LE

                    7,000 Kč


(dále jen „Produkty“ nebo každý zvlášť „Produkt“)

7) Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny kumulativně):

a) Účastník musí zakoupit některý z Produktů pocházející z distribuce Organizátora Kampaně, přičemž seznam prodejen zahrnutých do distribuční sítě Organizátora Kampaně je uveřejněn na webových stránkách www.samsung-bonus.eu a v článku 7 písm. f) těchto pravidel.

b) Zakoupením Produktu se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Produkt. Nákup se musí uskutečnit v období od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019. Účastník musí následně provést registraci, a to na webových stránkách www.samsung-bonus.eu, anebo zasláním vyplněného formuláře na níže uvedený P. O. Box. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Produktu Účastník za stanovených podmínek získává možnost získání částky ve výši až 7000 Kč (dále jen „Bonus“). Maximální výše Bonusu pro jednotlivé Produkty (resp. kombinaci Produktů) je uvedena v článku 6) těchto pravidel a je dána parametry zakoupeného Produktu (resp. kombinace Produktů). Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Produktu na webových stránkách www.samsung-bonus.eu nebo doručením vyplněného formuláře na níže uvedený P. O. Box dle těchto pravidel a jeho převzetím Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem.

c) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem v České republice zaregistrovali jeden z prvních 600 kombinací Produktů (pořadí je určeno přesným datem, kdy Účastník po své předchozí registraci registroval Produkt a nahrál daňový doklad (účtenku nebo fakturu) a fotografii výrobního štítku – viz níže a splnil veškeré další povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně.

d) Po registraci může Účastník čerpat i další bonusy Organizátora Kampaně. Zájem o Bonus Účastník projeví zaškrtnutím příslušného pole na webových stránkách www.samsung-bonus.eu/ nebo zavoláním tohoto požadavku na telefonickou infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtována dle tarifu Účastníka. Dále je možné využít e-mailovou infolinku info@samsung-bonus.eu. Zájem musí Účastník projevit ve lhůtě do 14-ti dnů od nákupu Produktu, a to nejpozději do 31. 12. 2019, jinak jeho nárok na bonus zaniká.

e) Podmínkou vzniku nároku na Bonus je nákup alespoň jednoho Produktu splňujícího všechny parametry uvedené v článku 6) těchto pravidel v období od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019. Zájem o využití Bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7 písm. c) těchto pravidel projevit pouze do 31. 12. 2019. Při pozdější registraci či nesplnění všech předepsaných parametrů Produktu, uvedených v článku 6) těchto pravidel, nárok na Bonus nevzniká.

f) Seznam doporučených prodejen k zakoupení Produktu v České republice:
ALZA.CZ
DATART s.r.o.
ELECTROWORLD s.r.o.
ELVIA PRO s.r.o.
EURONICS a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři
EXPERT ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři
Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři
KASA.CZ
MALL.CZ
OKAY s.r.o.
ONLINESHOP.cz
PROTON s.r.o.

Registrace Účastníka a Produktů do Kampaně

8) Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník získat Bonus a není doposud řádně zaregistrován na základě své účasti v předchozích kampaních Organizátora Kampaně, musí se zaregistrovat do 14 dnů od provedení nákupu Produktu, nejpozději však do 31. 12. 2019. Pozdější registrace nebude povolena.

b) Účet Účastníka je tvořen a identifikován telefonním číslem mobilního telefonu Účastníka. Bez zadání platného telefonního čísla mobilního telefonu nebude registrace umožněna.

c) Přístup k účtu Účastníka je zabezpečen vložením mobilního telefonního čísla a hesla. Heslo se Účastník dozví při registraci. Heslo si může Účastník později změnit.

d) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Produkt, na který Účastník hodlá využít Bonus. Pro aktivaci Bonusu je nutné zaslat kopii daňového dokladu (účtenky, nebo faktury) a fotografii štítku se sériovým číslem registrovaného Produktu (štítek musí být originální a umístěn z výroby na Produktu – jiné fotografie štítků nejsou platné), a to buď poštou společně s vyplněným kuponem z letáku nebo přímo nahrát při registraci do registračního formuláře na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

e) V této Kampani je možné registrovat pouze Produkt/y – tzn. Produkt/y značky Samsung, jehož parametry jsou uvedené v článku 6) těchto pravidel a pouze na tyto lze Bonus uplatnit a získat.

f) Registrace Produktu musí být kompletně dokončena nejpozději do 31. 12. 2019. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a Účastník nemá na Bonus nárok.

g) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka lze v Kampani registrovat maximálně dva Produkty (resp. dvě kombinace Produktů).

h) Fotografie štítku je platná pouze tehdy, jedná-li se o originální štítek umístěný výrobou na Produktu – jiné fotografie štítků nejsou platné.

9) Registrace na www.samsung-bonus.eu:

a) Na webových stránkách je připraven formulář, ve kterém je nutné uvést všechny požadované údaje, a to: jméno, příjmení, adresa (ulice, čp., město, PSČ), číslo mobilního telefonu Účastníka a e-mail Účastníka. Dále může Účastník uvést číslo bankovního účtu pro převod Bonusu. Zároveň Účastník vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a ve formě čestného prohlášení potvrdí, že jsou vyplněné údaje pravdivé.

b) Po odeslání formuláře bude Účastníkovi sdělen výsledek registrace, tzn., zda proběhla v pořádku, nebo zda je potřeba některé kolonky na požadované údaje upravit nebo doplnit.

c) Pokud registrace proběhne v pořádku, zobrazí se Účastníkovi heslo – jako přístup k jeho vytvořenému účtu. Toto heslo přijde Účastníkovi i na e-mail a je třeba si jej schovat pro potřeby přístupu k účtu Účastníka.

d) Po registraci Účastníka je nutné registrovat Produkt, a to vyplněním následujících údajů na další stránce:
- model Produktu,
- výrobní číslo Produktu (S/N = identifikace Produktu = jedinečné číslo),
- cenu Produktu, tj. cena samotného Produktu s DPH – tedy bez pojištění apod., která je uvedená na daňovém dokladu (účtence nebo faktuře),
- datum nákupu

Účastník je dále povinen nahrát následující dokumenty:
- čitelnou kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) prokazující nákup Produktu, a
- čitelnou fotografii originálního výrobního štítku Produktu, kde bude čitelné výrobní číslo (štítek naleznete na Produktu – fotografie štítků z obalů Produktů nejsou platné).

e) Okamžikem rozhodným pro pořadí kupujících pro účely získání nároku na Bonus dle této Kampaně je v případě registrace přes uvedené webové stránky okamžik doručení vyplněného formuláře registrace Produktu a Účastníka (pokud již není registrován) osobě zpracovávající registrace včetně doručení kopie daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a fotografie výrobního štítku prostřednictvím webových stránek www.samsung-bonus.eu/. O výsledku, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na Bonus, bude Účastník informován e-mailem do 14 pracovních dnů od provedení registrace.

f) Pořadatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým poskytovatelem služeb jako spam, jelikož Pořadatel nemá ani možnost to žádným způsobem ověřit a zjistit.

g) Pokud Účastník od Pořadatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého e-mailu – je možné, že mohla být zpráva Pořadatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu, anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Pořadatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné vypršení platnosti Bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s potvrzením nebo s bonusovým kódem, stejně tak jako za zneužití Bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.

10) Registrace pomocí P. O. Boxu:

a) Prostřednictvím P. O. Boxu může být registrován nejen Účastník, ale též Produkt.

b) Účastník získá na prodejně letáček, na kterém bude uveden formulář k vyplnění. Prostřednictvím formuláře vyjádří Účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň ve formě čestného prohlášení potvrdí, že vyplněné údaje jsou pravdivé. Kupon pro písemnou komunikaci je možné stáhnout také na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

c) Pro aktivaci Bonusu je třeba poslat kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a případné další požadované dokumenty dle článku 8d) těchto pravidel soutěže, a to poštou spolu s vyplněným formulářem (kuponem pro písemnou komunikaci) na níže uvedenou adresu P. O. Boxu.

d) Vyplněný formulář Účastník odešle na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00.

e) Předpokládaná doba na zpracování formulářů a jejich zanesení do systému je maximálně 7 pracovních dní od doručení formuláře do P. O. Boxu.

f) Po zpracování formuláře a jeho zanesení do systému bude Účastníkovi odeslán e-mail s výsledkem registrace. Pokud bude vše v pořádku, bude Účastníkovi emailem zasláno heslo, prostřednictvím kterého se bude moct přihlásit na svůj účet na webových stránkách www.samsung-bonus.eu. V případě nedokončení registrace bude Účastníkovi volat infolinka Kampaně na telefonní číslo uvedené Účastníkem při registraci.

g) Organizátor Kampaně neodpovídá za nedoručení formulářů od Účastníka do P. O. Boxu.

h) Okamžikem rozhodným pro pořadí Účastníků za účelem získání nároku na Bonus je v případě registrace prostřednictvím P. O. Boxu den, kdy bude obálka s vyplněným formulářem registrace Produktu, kopií daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a dalších dokumentů dle článku 8 písm. d) těchto pravidel převzata Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem. Obálky převzaté v jeden den mají stejné pořadí. Pořadí přihlášek převzatých Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem ve vztahu k registracím doručeným v tentýž den prostřednictvím webových stránek bude také stejné. O výsledku, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na Bonus, bude Účastník informován e-mailem obratem po provedení registrace.

Popis a uplatnění bonusu

11) Popis bonusu:

a) Po zakoupení Produktu/ů, po registraci Účastníka a Produktu/ů a za splnění všech dalších podmínek stanovených v těchto pravidlech má Účastník nárok na zaplacení Bonusu ve výši až 7000 Kč (podle parametrů Produktu/kombinace Produktů).

b) Podmínkou pro využití tohoto Bonusu je úplná registrace Produktu na webových stránkách www.samsung-bonus.eu, nebo prostřednictvím P. O. Boxu v souladu s článkem 10) těchto pravidel.

c) Bonus lze uplatnit v případě nákupu dvou Produktů (resp. kombinace Produktů) v celkové výši od 3000 Kč do 7000 Kč podle parametrů Produktu/kombinace Produktů (seznam s konkrétními parametry Produktů, včetně patřičné výše Bonusů je uveden v článku 6 těchto pravidel).

12) Využití bonusu:

a) Žádost o zaslání Bonusu Účastník projeví tak, že se přihlásí na svůj profil na webových stránkách www.samsung-bonus.eu a registruje Produkt v souladu s čl. 9 písm. d) těchto pravidel nebo Produkt registruje prostřednictvím P. O. Boxu v souladu s čl. 10 těchto pravidel. Účastník může o Bonus požádat též prostřednictvím infolinky +420 702 193 570. Na infolince nebo na webových stránkách www.samsung-bonus.eu se Účastník dozví, zda splňuje podmínky pro využití Bonusu.

b) Každý zakoupený Produkt, za jehož nákup bude poskytnut Bonus, musí být zaregistrován na webových stránkách www.samsung-bonus.eu nebo, případně prostřednictvím P. O. Boxu dle článku 10) těchto pravidel, nejpozději do 31. 12. 2019 – registrace po tomto datu nebudou platné.

c) Bonus v patřičné hodnotě bude bezplatně zaslán na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři nebo v písemném formuláři (kuponu pro písemnou komunikaci). Bonus je Organizátor povinen v oprávněných případech zaslat do 35 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace Produktu. V případě nákupu Produktu spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

d) Na žádost je možné také odeslat Bonus peněžní poukázkou adresovanou Účastníkovi na adresu uvedenou Účastníkem při registraci. Tato poukázka však bude zpoplatněna podle ceníku České Pošty a nákladová částka bude odečtena z hodnoty Bonusu.

Další ustanovení

13) Účastník si musí po nákupu uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Produktu. V případě uplatnění nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů. Bez předložení příslušného daňového dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Produktu a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Produktu. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.

14) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na Bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty v požadované formě do 10ti dnů od doručení žádosti Organizátora podle tohoto článku. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na Bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit, a to bez nároku na Bonus.

15) Plátce DPH, který zakoupil Produkt v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění Bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

16) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.

17) Vymáhání účasti či Bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.

18) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání.

19) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Bonusů.

20) Úplná a přesná pravidla Kampaně jsou dostupná na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

21) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu Bonusu bankou nebo Českou poštou v případě peněžní poukázky.

22) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaněwww.samsung-bonus.eu. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím webových stránek www.samsung-bonus.eu nebo zavoláním na infolinku +420 702 193 570.

23) Pracovní doba infolinky Kampaně je v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Akce byla ukončena!

Získejte výhodné bonusy

Se značkou Samsung

Přihlásit

Přihlásit se

Pokud jste se již registrovali, můžete se po přihlášení do svého účtu podívat na stav své registrace, připadně registrovat nový produkt.

Zapomněli jste heslo?

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Kontaktujte nás

Pořadatel soutěže:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
se sídlem na Praze 4 
V Parku 2323/14
148 00 Praha 4
www.samsung.cz

Obchodní zastoupení Bratislava:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Business Center IV, Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
www.samsung.sk

FAQ

Zaslal jsem dotaz na e-mail info@samsung-bonus.eu. Kdy dostanu odpověď?

Dotazy jsou vyřizovány do 48 hodin (v pracovní dny).

Kde naleznu sériové číslo sušičky?

Sériové číslo naleznete na zadní straně Vaší sušičky. Opisujte POUZE znaky za dvojtečkou začínající vždy číslem, viz ukázka.

Musím k registraci sušičky registrovat i pračku?

Ano, registrace pračky je nutná - jsou dvě varianty, kdy je možnost získat bonus za nákup sušičky Samsung (modelová označení naleznete v pravidlech kampaně).

1. varianta je zakoupení kombinace nové sušičky a nové pračky, kde po registraci obou spotřebiučů dosáhnete na nejvyšší bonus.

2. varianta je zakoupení nové sušičky k již vlastněné (staré) pračce Samsung. Zde získáte bonus příslušící modelu sušičky.

Kde stáhnu kupon na komunikaci písemnou formou?