Podrobná pravidla kampaně Samsung „Kup si vybraný model Samsung Galaxy A a získej bonus ve výši 2000 Kč!“

(dále jen „Kampaň“)

Obecné informace

1) Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“).

2) Pořadatel Kampaně: společnost Klapro s.r.o., se sídlem Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel Kampaně“).

3) Technický správce WEB systému Kampaně: společnost Klapro s.r.o., se sídlem Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053.

4) Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s místem bydliště nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 7a), které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora či Pořadatele a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.

5) Kampaň probíhá od 01. 09. 2018 do 30. 09. 2018. Poslední platnou registraci lze tudíž provést dne 30. 09. 2018, a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

6) V rámci Kampaně je možné čerpat bonusy pouze za nákup vybraných modelů přístrojů Samsung Galaxy s níže uvedeným označením, pocházejících z distribuční sítě Organizátora Kampaně a zakoupených výlučně v prodejnách uvedených v článku 7a) těchto pravidel. Příslušná výše bonusu a označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je:

Model přístroje

Hodnota bonusu

Samsung Galaxy A8 (A530F)

2 000 Kč

Samsung Galaxy A6 + (A605)

2 000 Kč

Samsung Galaxy A6 (A600)

2 000 Kč

 

Označení přístrojů

Samsung Galaxy A8 (A530F) Samsung Galaxy A6+ (A605F) Samsung Galaxy A6 (A600F) 
SM-A530FZDAO2C SM-A605FZDNXEZ SM-A600FZDITMZ
SM-A530FZDDXEZ SM-A605FZKNXEZ SM-A600FZKITMZ
SM-A530FZKAO2C SM-A605FZVNXEZ SM-A600FZVITMZ
SM-A530FZKDXEZ SM-A605FZDIO2C SM-A600FZDIVDC
SM-A530FZVAO2C SM-A605FZKIO2C SM-A600FZKIVDC
SM-A530FZVDXEZ SM-A605FZVIO2C SM-A600FZVIVDC
SM-A530FZDATMZ SM-A605FZDIVDC SM-A600FZKIO2C
SM-A530FZKATMZ SM-A605FZKIVDC SM-A600FZDIO2C
SM-A530FZVATMZ SM-A605FZVIVDC SM-A600FZVIO2C
SM-A530FZDAVDC   SM-A600FZDNXEZ
SM-A530FZKAVDC   SM-A600FZKNXEZ
SM-A530FZVAVDC   SM-A600FZVNXEZ

(dále jen „Přístroje“ nebo každý zvlášť „Přístroj“)

7) Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny kumulativně):

a) Účastník musí zakoupit přístroj Samsung uvedený v článku 6) těchto pravidel v jedné z následujících prodejen na území České republiky:

Alfa Computer Netcomp - www.huramobil.cz
ALZA.cz Prodejní síť O2 Czech Republic
BPS mobil - www.bpsmobil.cz Prodejní síť T-mobile
Comfor Brand shops Prodejní síť Vodafone
CZC.cz Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři
DATART Samsung oficiální eshop - www.obchod-samsung.cz
DATIX s.r.o. - www.mobilprovas.cz Praha OC Nový Smíchov - Samsung značková prodejna 
ELECTROWORLD Praha OC Chodov  - Samsung značková prodejna
Elvia Pro - www.elviapro.cz Samsung Plaza - Zákaznické centrum Praha
EURONICS a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři Praha NC Palladium - Samsung značková prodejna
ExaSoft Holding a.s. - www.exasoft.cz Praha Centrum Černý Most - Samsung značková prodejna
EXPERT ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři Hradec Králové OC Futurum - Samsung značková prodejna
Go Digital Olomouc OC Šantovka - Samsung značková prodejna
Interservis Liberec - www.inter-servis.cz Ostrava Forum Nová Karolina - Samsung značková prodejna
KASA.cz Brno OC Olympia - Samsung značková prodejna
KRAKEN´S - www.krakens.cz Smarty - www.smarty.cz
KS Mobil, www.ksmobil.cz SOFTCOM Group - www.softcom.cz
MALL.cz SPACE prodejny (Setos) - ispace.cz
Megapixel.cz Sunnysoft.cz
MOBIL POHOTOVOST Tomas Stransky IT Centrum - www.it-centrum.cz
Mojemobilka s.r.o. - www.mojemobilka.cz tsbohemia.cz
OKAY Zákaznické servisní centrum Ostrava - www.tsnova.cz

 

b) Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 6) těchto pravidel. Nákup se musí uskutečnit v období od 01. 09. 2018 do 30. 09. 2018. Účastník musí následně provést registraci na webových stránkách www.samsung-bonus.eu. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Přístroje uvedeného v seznamu v článku 6) těchto pravidel získává Účastník za stanovených podmínek možnost využití bonusu, a to obdržením částky v hodnotě 2000 Kč. Příslušná hodnota bonusu je uvedena v článku 6) těchto pravidel a je dána modelem zakoupeného Přístroje. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Přístroje na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

c) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali prvních 2000 Přístrojů model Samsung Galaxy A8 (A530F), 1000 Přístrojů model Samsung Galaxy A6 + (A605) nebo prvních 2000 Přístrojů model Samsung Galaxy A6 (A600), zakoupených na území České republiky, uvedených v článku 6) těchto pravidel (pořadí je určeno přesným datem, kdy Účastník po své předchozí registraci registroval Přístroj uvedený v článku 6) těchto pravidel a nahrál účtenku – viz níže a splnil veškeré další povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně).

d) Při využití tohoto bonusu může Účastník čerpat i další bonusy Organizátora Kampaně. Zájem o využití bonusu podle těchto pravidel Kampaně Účastník projeví zaškrtnutím příslušného pole na webových stránkách www.samsung-bonus.eu nebo zavoláním tohoto požadavku na infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtována dle tarifu Účastníka. Dále je možné využít e-mailovou infolinku info@samsung-bonus.eu. Zájem musí Účastník projevit ve lhůtě do 14-ti dnů od nákupu Přístroje uvedeného v článku 6) těchto pravidel, a to nejpozději do 30. 09. 2018, jinak jeho nárok na bonus zaniká.

e) Podmínkou vzniku nároku na bonus je nákup a registrace alespoň jednoho Přístroje uvedeného v článku 6) v období od 01. 09. 2018 do 30. 09. 2018. Zájem o využití bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7c) projevit pouze do 30. 09. 2018. Pozdější registrace nebudou brány v potaz.

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně

8) Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník využívat bonusů této Kampaně a není doposud řádně zaregistrován na základě své účasti v předchozích kampaních organizátora Kampaně, musí se zaregistrovat do 14 dnů od provedení nákupu, nejpozději však do 30. 09. 2018. Pozdější registrace nebude povolena.

b) Účet Účastníka je tvořen a identifikován telefonním číslem mobilního telefonu Účastníka. Bez zadání platného čísla mobilního telefonu nebude registrace umožněna.

c) Přístup k účtu Účastníka je zabezpečen vložením mobilního telefonního čísla a hesla. Heslo se Účastník dozví při registraci. Heslo si může Účastník později změnit.

d) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Přístroj, na který Účastník hodlá využít bonus. Pro aktivaci bonusu je nutné nahrát při registraci do registračního formuláře na webových stránkách www.samsung-bonus.eu kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a fotografii štítku se sériovým číslem registrovaného Přístroje.

e) V této Kampani je třeba registrovat pouze Přístroj / e, jehož / jejichž model je uveden v článku 6) těchto pravidel, na který/ které bude bonus uplatněn.

f) Registrace Přístroje musí být kompletně dokončena nejpozději do 30. 09. 2018. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a nárok na bonus tím zaniká.

g) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka lze uplatnit po dobu platnosti Kampaně maximálně 2 (slovy: dvě) registrace Přístrojů, tak jak jsou popsány v článku 11a) těchto pravidel.

9) Registrace na webových stránkách www.samsung-bonus.eu:

a) Na webových stránkách je připraven formulář, ve kterém je nutné vyplnit všechny údaje, a to: jméno, příjmení, adresa (ulice, č.p., město, PSČ), číslo mobilního telefonu Účastníka, e-mail a číslo bankovního účtu. Zároveň Účastník aktivně vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.

b) Po odeslání formuláře bude Účastníkovi sdělen výsledek registrace. Zda proběhla v pořádku, nebo zda je potřeba některé údaje v kolonkách upravit nebo doplnit.

c) Pokud registrace proběhne v pořádku, zobrazí se Účastníkovi heslo – jako přístup k jeho vytvořenému účtu. Toto heslo přijde Účastníkovi i na e-mail a je třeba si jej schovat pro potřeby přístupu k účtu Účastníka.

d) Pro registraci Přístroje je nutné vyplnit na další webové stránce model Přístroje, výrobní číslo Přístroje, cenu Přístroje uvedenou na účtence (cena samotného Přístroje s DPH – tedy bez pojištění apod.), datum nákupu, nahrát čitelnou kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) prokazující nákup Přístroje a nahrát čitelnou fotografii výrobního štítku Přístroje, kde bude čitelné výrobní číslo (štítek lze najít na zadní straně těla Přístroje nebo ho vygenerovat na Přístroji zadáním *#06# a následně naskenovat obrázek, který je nutné přiložit k registraci, upozorňujeme, že fotografie samostatných štítků či štítků z obalů nejsou platné). 

e) Okamžikem rozhodným pro pořadí kupujících pro účely získání nároku na bonus dle této Kampaně je v případě registrace přes uvedené webové stránky okamžik doručení vyplněného formuláře registrace Přístroje uvedeného v článku 6) těchto pravidel a osoby Účastníka (pokud již není registrován) osobě zpracovávající registrace včetně doručení kopie účtenky prostřednictvím www.samsung-bonus.eu. O výsledku, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na bonus, bude Účastník informován e-mailem do 14 pracovních dnů po provedení registrace.

f) Pořadatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.

g)Pokud Účastník od Pořadatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Pořadatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která se bude problémem zabývat. Pořadatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné vypršení platnosti bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s potvrzením nebo s bonusovým kódem, stejně tak jako za zneužití bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.

Popis a uplatnění bonusu

10) Popis bonusu:

a) Zakoupením Přístroje uvedeného v článku 6) těchto pravidel a po své registraci a registraci Přístroje má Účastník nárok na získání bonusu ve výši 2000 Kč (podle modelu Přístroje) za splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech.

b) Podmínkou pro využití tohoto bonusu je úplná registrace Přístroje na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

c) Bonus ve výši 2000 Kč (podle modelu Přístroje) lze uplatnit v souladu s článkem 6) a 7) těchto pravidel v případě nákupu jednoho až dvou Přístrojů uvedených v článku 6) těchto pravidel.

11) Využití bonusu:

a) Žádost o zaslání bonusu Účastník projeví tak, že se přihlásí na svůj profil na webových stránkách www.samsung-bonus.eu a vyplní údaje potřebné k identifikaci požadavku: model Přístroje, kopie daňového dokladu z nákupu, datum nákupu, prodejnu, výrobní číslo Přístroje (IMEI), fotografii výrobního štítku Přístroje s čitelným výrobním číslem. Účastník může o bonus požádat též prostřednictvím infolinky +420 702 193 570. Na infolince nebo na webových stránkách www.samsung-bonus.eu se Účastník dozví, zda splňuje podmínky pro využití bonusu.

b) Každý zakoupený Přístroj, za jehož nákup bude poskytnut bonus, musí být zaregistrován na webových stránkách www.samsung-bonus.eu nebo na infolince nejpozději do 30. 09. 2018 – registrace po tomto datu nejsou platné.

c) Bonus v patřičné hodnotě bude bezplatně zaslán na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři. Řádně uplatněný bonus je Organizátor povinen v oprávněných případech zaslat Účastníkovi do 35 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace Přístroje. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

d) Na žádost je možné také odeslat bonus peněžní poukázkou adresovanou Účastníkovi. Tato poukázka však bude zpoplatněna podle ceníku České Pošty a nákladová částka bude odečtena z hodnoty bonusu.

Další ustanovení

12) Účastník si musí po nákupu uschovat daňový doklad prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů. Bez předložení příslušného daňového dokladu ztrácí Účastník nárok na využití bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.

13) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení existence nároku na bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit, a to bez nároku na bonus. 

14) Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

15) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.

16) Vymáhání účasti či bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.

17) Další informace týkající se zpracování osobních údajů Organizátorem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese: https://www.samsung-bonus.eu/cz/registrace/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html.

18) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) bonusů.

19) Úplná a přesná pravidla Kampaně jsou dostupná na webových stránkách www.samsung-bonus.eu a v advokátní kanceláři Mgr. Karla Šebesty, se sídlem v ulici Klimentská 1, 110 00 Praha 1.

20) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu bonusu bankou nebo Českou poštou v případě peněžní poukázky.

21) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách www.samsung-bonus.eu. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným organizátorovi prostřednictvím webových stránek www.samsung-bonus.eu nebo zavoláním na infolinku +420 702 193 570.

22) Pracovní doba infolinky Kampaně je v pracovní dny od 8:00 do 16:00.