Podrobná pravidla kampaně Samsung „Kupte si skvělý Samsung Galaxy S8 (G950F) nebo Samsung Galaxy S8 + (G955F) a navíc Vám zašleme powerbanku a 128 GB paměťovou kartu!“

(dále jen „Kampaň“)

Obecné informace

1) Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“).

2) Pořadatel Kampaně: společnost Klapro s.r.o., se sídlem Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152053 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel Kampaně“).

3) Technický správce WEB systému Kampaně: společnost Klapro s.r.o., se sídlem Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152053.

4) Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 7a), které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora či Pořadatele a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.

5) Kampaň probíhá od 19. 6. 2017 do 20. 8. 2017. Poslední platnou registraci lze provést dne 20. 8. 2017 a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

6) V rámci Kampaně je možné čerpat bonus pouze na zakoupené přístroje modelů Samsung Galaxy S8 (G950F) a Galaxy S8 + (G955F) v Samsung prodejnách uvedených v článku 7a) těchto pravidel. Označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je:

Samsung Galaxy S8 (G950F) Samsung Galaxy S8 + (G955F)
SM-G950FZBAETL SM-G955FZBAETL
SM-G950FZKAETL SM-G955FZKAETL
SM-G950FZKAO2C SM-G955FZKAO2C
SM-G950FZKAVDC SM-G955FZKAVDC
SM-G950FZSAO2C SM-G955FZSAETL
SM-G950FZVAETL SM-G955FZVAETL
SM-G950FZVAO2C SM-G955FZVAO2C
SM-G950FZVAVDC SM-G955FZVAVDC

(dále jen „Přístroje“ nebo každý zvlášť „Přístroj“)

7) Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny kumulativně):

a) Účastník musí zakoupit přístroj Samsung uvedený v článku 6) v jedné z následujících prodejen Samsung na území České republiky:

Alfa Computer Mojemobilka s.r.o. - www.mojemobilka.cz
ALZA.cz Netcomp - www.huramobil.cz
Andreashop.cz OKAY
BPS mobil - www.bpsmobil.cz Prodejní síť O2 Czech Republic
Comfor Brand shops Prodejní síť Vodafone
CZC.cz Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři
DATART Samsung oficiální eshop - www.obchod-samsung.cz
Dates mobile.cz SAMSUNG prodejny
DATIX s.r.o. - www.mobilprovas.cz Centrum Černý Most - Samsung značková prodejna
ELECTROWORLD OC Nový Smíchov - Samsung značková prodejna
Elvia Pro - www.elviapro.cz Samsung Plaza - Zákaznické centrum Praha
EURONICS a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři Palladium - Samsung značková prodejna
ExaSoft Holding a.s. - www.exasoft.cz OC Šantovka - Samsung značková prodejna
EXPERT ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři OC Olympia - Samsung značková prodejna
Go Digital OC FUTURUM Hradec Králové
Interservis Liberec - www.inter-servis.cz Smarty - www.smarty.cz
KASA.cz SOFTCOM Group - www.softcom.cz
KRAKEN´S - www.krakens.cz SPACE prodejny (Setos) - ispace.cz
KS Mobil, www.ksmobil.cz Sunnysoft.cz
MALL.cz Tomas Stransky IT Centrum - www.it-centrum.cz
Megapixel.cz tsbohemia.cz
MOBIL POHOTOVOST Zákaznické servisní centrum Ostrava - www.tsnova.cz

(dále jen "Prodejny" nebo každá zvlášť "Prodejna")

b) Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 6) těchto pravidel. Nákup se musí uskutečnit v období od 19. 6. 2017 do 20. 8. 2017. Účastník musí následně provést registraci na webových stránkách www.samsung-bonus.eu. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Přístroje uvedeného v seznamu v článku 6) těchto pravidel získává Účastník za stanovených podmínek možnost využití bonusu, a to obdržení Powerbank (EB-PN930CSEGWW) a MicroSD 128 GB
(MB-MP128GA/EU). Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Přístroje na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

c) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali první 4000 Přístrojů modelu Samsung Galaxy S8 (G950F) nebo modelu Samsung Galaxy S8 + (G955F) zakoupených na území České republiky, uvedených v článku 6) těchto pravidel (pořadí je určeno přesným datem, kdy účastník po své předchozí registraci registroval Přístroj uvedený v článku 6) a nahrál účtenku a fotografii štítku z Přístroje – viz níže a splnil veškeré povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně).

d) Při využití tohoto bonusu může Účastník čerpat i další bonusy Organizátora Kampaně. Zájem o využití bonusu podle těchto pravidel Kampaně Účastník projeví zaškrtnutím příslušného pole na webových stránkách www.samsung-bonus.eu nebo zavoláním tohoto požadavku na infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtována dle tarifu Účastníka. Dále je možné využít e-mailovou infolinku info@samsung-bonus.eu. Zájem musí Účastník projevit ve lhůtě do 14-ti dnů od nákupu Přístroje uvedeného v článku 6) těchto pravidel, a to nejpozději do 20. 8. 2017, jinak jeho nárok na bonus zaniká.

e) Podmínkou vzniku nároku na bonus je nákup jednoho Přístroje uvedeného v článku 6) v období od 19. 6. 2017 do 20. 8. 2017. Zájem o využití bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7c) projevit pouze do 20. 8. 2017. Pozdější registrace nebudou brány v potaz.

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně

8) Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník využívat bonusů této Kampaně a není doposud řádně zaregistrován na základě své účasti v předchozích kampaních organizátora Kampaně, musí se zaregistrovat do 14 dní od nákupu, nejpozději však do 20. 8. 2017. Pozdější registrace nebude povolena.

b) Účet Účastníka je tvořen a identifikován telefonním číslem mobilního telefonu Účastníka. Bez zadání platného čísla mobilního telefonu nebude registrace umožněna.

c) Přístup k účtu Účastníka je zabezpečen vložením mobilního telefonního čísla a hesla. Heslo se Účastník dozví při registraci. Heslo si může Účastník později změnit.

d) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Přístroj, na který Účastník hodlá využít bonus. Pro aktivaci bonusu je nutné nahrát při registraci do registračního formuláře na webových stránkách www.samsung-bonus.eu kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a fotografii štítku se sériovým číslem registrovaného Přístroje.

e) V této Kampani je třeba registrovat pouze Přístroj, jehož model je uveden v článku 6) těchto pravidel, na který bude bonus uplatněn.

f) Registrace Přístroje musí být kompletně dokončena nejpozději do 20. 8. 2017. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a nárok na bonus tím zaniká.

g) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka lze uplatnit po dobu platnosti Kampaně maximálně 5 (slovy: pět) registrací Přístroje, tak jak jsou popsány v článku 11a) těchto pravidel.

9) Registrace na www.samsung-bonus.eu:

a) Je nutné kontaktovat prodejce, v jedné z prodejen Samsung uvedených v článku 7a), a na webových stránkách www.samsung-bonus.eu s prodejcem vyplnit všechny údaje ve formuláři, a to: jméno, příjmení, adresa (ulice, čp., město, PSČ), číslo mobilního telefonu Účastníka a e-mail. Zároveň Účastník vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.

b) Po odeslání formuláře bude Účastníkovi sdělen výsledek registrace. Zda proběhla v pořádku, nebo zda je potřeba některé kolonky upravit nebo doplnit.

c) Pokud registrace proběhne v pořádku, zobrazí se Účastníkovi heslo – jako přístup k jeho vytvořenému účtu. Toto heslo přijde Účastníkovi i na e-mail a je třeba si jej schovat pro potřeby přístupu k účtu Účastníka.

d) Pro registraci Přístroje je nutné společně s prodejcem vyplnit na další webové stránce model Přístroje, výrobní číslo Přístroje, cenu Přístroje uvedenou na účtence (cena samotného Přístroje s DPH – tedy bez pojištění apod.), datum nákupu, prodejnu kde by Přístroj zakoupen, jméno prodejce (který s Účastníkem registraci provedl), nahrát čitelnou kopii účtenky (daňového dokladu) prokazující nákup Přístroje a nahrát čitelnou fotografii výrobního štítku Přístroje, kde bude čitelné výrobní číslo (štítek lze najít na zadní straně těla Přístroje nebo ho vygenerovat na Přístroji zadáním *#06# a následně naskenovat obrázek, který je nutné přiložit k registraci; fotografie samostatných štítků či štítků z obalů nejsou platné).

e) Okamžikem rozhodným pro pořadí kupujících pro účely získání nároku na bonus dle této Kampaně je okamžik doručení vyplněného on-line formuláře registrace Přístroje uvedeného v článku 6) osobě zpracovávající registrace včetně doručení kopie účtenky prostřednictvím www.samsung-bonus.eu. O výsledku, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na bonus, bude Účastník informován e-mailem do 14 pracovních dnů po provedení registrace.

f) Pořadatel není povinen zasílat více upozornění - a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.

g) Pokud Účastník od Pořadatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Pořadatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Pořadatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné vypršení platnosti bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s potvrzením nebo s bonusovým kódem, stejně tak jako za zneužití bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.

Popis a uplatnění bonusu

10) Popis bonusu:

a) Zakoupením Přístroje uvedeného v článku 6) těchto pravidel a po své registraci a registraci Přístroje má Účastník nárok na získání bonusu, a to obdržení Powerbank ( EB-PN930CSEGWW) a MicroSD 128 GB (MB-MP128GA/EU), za splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech.

b) Podmínkou pro využití tohoto bonusu je úplná registrace Přístroje na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

c) Bonus, obdržení Powerbank (EB-PN930CSEGWW) a MicroSD 128 GB (MB-MP128GA/EU), lze uplatnit v souladu s článkem 6) a 7) těchto pravidel v případě nákupu jednoho z Přístrojů uvedených v článku 6) těchto pravidel.

d) Na Powerbank (EB-PN930CSEGWW) a MicroSD 128 GB (MB-MP128GA/EU) získanou v rámci Kampaně se nevztahuje standardní záruka.
11) Využití bonusu:

e) Žádost o zaslání bonusu Účastník projeví tak, že se přihlásí na svůj profil na webových stránkách www.samsung-bonus.eu a vyplní údaje potřebné k identifikaci požadavku: model Přístroje, kopie daňového dokladu z nákupu, datum nákupu, prodejnu, výrobní číslo Přístroje (IMEI), fotografii výrobního štítku Přístroje s čitelným výrobním číslem. Účastník může o bonus požádat též prostřednictvím infolinky +420 702 193 570. Na infolince nebo na webových stránkách www.samsung-bonus.eu se Účastník dozví, zda splňuje podmínky pro využití bonusu.
a) Každý zakoupený Přístroj, za jehož nákup bude poskytnut bonus, musí být zaregistrován prodejcem na webových stránkách www.samsung-bonus.eu nejpozději do 20. 8. 2017 – registrace po tomto datu nejsou platné.

f) Bonus bude bezplatně zaslán na adresu Účastníka uvedenou v registračním formuláři. Řádně uplatněný bonus je Organizátor povinen v oprávněných případech zaslat Účastníkovi do 35 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace Přístroje. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus zaslán pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude zaslán ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

Další ustanovení

12) Účastník si musí po nákupu uschovat daňový doklad prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů. Bez předložení příslušného daňového dokladu ztrácí Účastník nárok na využití bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.

13) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit, a to bez nároku na bonus.

14) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.

15) Vymáhání účasti či bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.

16) Účastník tímto bere na vědomí a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, heslo, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu („Osobní údaje“) společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, IČO: 289 87 322, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 jako správcem („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Kampaně a předání bonusu. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Kampani. Účastník zároveň uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích,
výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Kampaně nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník bezplatně kdykoliv odvolat.

17) Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím zpracovatele, společnosti Klapro s.r.o., se sídlem Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053. Zpracování Osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje budou archivovány v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

18) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované bonusy jinými obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání bonusů.

19) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) bonusů.

20) Úplná a přesná pravidla Kampaně jsou dostupná na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

21) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu bonusu přepravní společností.

22) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách www.samsung-bonus.eu. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným organizátorovi prostřednictvím webových stránek www.samsung-bonus.eu nebo zavoláním na infolinku +420 702 193 570.

23) Pracovní doba infolinky Kampaně je v pracovní dny od 8:00 do 16:00.