Registrační formulář

Osobní údaje

Pro využití bonusů je třeba se zaregistrovat a vytvořit si svůj účet na mobilní telefonní číslo.

Každé telefonní číslo může mít jen jednu registraci.

Pokud jste již zaregistrováni, přihlaste se do svého účtu.

*
*
*
*
*
*

*
*

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů

1) společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) jako správci osobních údajů v následujícím rozsahu a pro níže uvedené účely:


Účel zpracování:

Marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb společnosti Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení Samsung

Osobní údaje pro tento účel zpracovává společnost Samsung CZ, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.


Účel zpracování:

Prezentace výsledků kampaně, které se zúčastním, v médiích a reklamních materiálech

Rozsah zpracovávaných údajů:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, podobizna a případné obrazové či zvukové záznamy pořízené v rámci dané kampaně

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ po dobu 3 let od ukončení dané kampaně nebo do doby odvolání souhlasu.


 

2) společnosti Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 ("Samsung UK") jako správci osobních údajů v následujícím rozsahu a pro níže uvedené účely:


Účel zpracování:

Marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb společnosti Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení Samsung

Osobní údaje pro tento účel zpracovává společnost Samsung UK, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.


Tímto potvrzuji, že uděluji souhlas svobodně a byl jsem před jeho udělením informován o zpracování osobních údajů společností Samsung CZ, včetně souvisejících práv, na adrese https://www.samsung-bonus.eu/cz/registrace/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html. Rovněž potvrzuji, že jsem byl před udělením osobních údajů informován o zpracování osobních údajů, včetně souvisejících práv, společností Samsung UK na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

Souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán písemně na adresách uvedených společností, tj. Samsung CZ nebo Samsung UK, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info.cz@samsung.com. Takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě pochybností je možné obrátit se na společnost Samsung CZ anebo Samsung UK na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese info.cz@samsung.com.

* Povinné údaje