Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) zpracovává jako správce osobní údaje účastníků kampaní.

Společnost Samsung CZ může zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • Identifikační údaje, kontaktní údaje,
 • Číslo bankovního účtu
 • Informace týkající se zařízení Samsung.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:

 • Zapojení účastníka do kampaně, organizace a vyhodnocení kampaní a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel kampaní v souvislosti s účastí účastníka v kampani. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené s účastníkem kampaně, a to po dobu trvání kampaně a následně po dobu nutnou k ochraně práv Samsung CZ v souvislosti s kampaní, tj. po dobu 3 let od ukončení kampaně, které se účastník zúčastnil. V případě neposkytnutí osobních údajů pro tento účel se nebudete moci kampaně zúčastnit.
 • Prezentace výsledků kampaně, které se účastník zúčastnil, v médiích a reklamních materiálech. Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.
 • Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán prostřednictvím portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,

právo žádat omezení zpracování,

 • právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na uoou.cz;
 • další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Výkon svých práv můžete žádat prostřednictvím portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz.

Kromě uvedených společností, mohou být poskytnuté osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem ze skupiny Samsung. V rámci zpřístupnění osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny může docházet k předávání osobních údajů do třetí země, Korejské republiky, na základě standardních smluvních doložek.

Poskytnuté osobní údaje mohou být dále zpřístupněny našim organizátorům marketingových kampaní, např. společnosti Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, a to pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění daných služeb. Dalšími příjemci mohou být oprávnění zaměstnanci společnosti Samsung CZ a její důvěryhodní poskytovatelé služeb.

Společnost Samsung je možné kontaktovat prostřednictvím portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz. Rovněž je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa:
Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené království 

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung CZ jsou dostupné na adrese https://www.samsung.com/cz/info/privacy.

Osobní údaje zpracovává jako správce také společnost Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“), a to v rozsahu identifikační údaje, kontaktní údaje a informace týkající se zařízení Samsung. Společnost Samsung UK zpracovává uvedené osobní údaje pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung UK na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung UK, včetně souvisejících práv a kontaktních údajů, jsou dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.

 

Kontaktujte nás

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat na info@samsung-bonus.eu 

nebo nás kontaktujte telefonicky na +420 702 193 570.

 

Organizátor soutěže:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
se sídlem na Praze 4 
V Parku 2323/14
148 00 Praha 4
www.samsung.cz

Obchodní zastoupení Bratislava:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Business Center IV, Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
www.samsung.sk

 

Pořadatel soutěže:

Klapro s.r.o.
Jahodová 2702/127
106 00 Praha 10

 

FAQ

Zaslal jsem dotaz na e-mail info@samsung-bonus.eu. Kdy dostanu odpověď?

Dotazy jsou vyřizovány do 4 dnů (v pracovní dny).