Predobjednajte teraz

Predobjednajte si Galaxy S20 FE už teraz a získajte príslušenstvo navyše! („Kampaň“).

Zákazník, ktorý si v období od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020 predobjedná zariadenie Galaxy S20 FE zo slovenskej distribúcie u jedného z oficiálnych predajcov, a zároveň splní ďalšie podmienky stanovené v podrobných pravidlách Kampane, získava nárok na bonus podľa vlastného výberu – 3mesačné predplatné XBOX GAME PASS s herným ovládačom Moga XP5-X alebo Fitness náramok Samsung Galaxy Fit2 black (SM-R220NZKAEUE) („Bonus“). Stačí iba splniť podmienky registrácie na týchto stránkach a získať e-mailom voucher na Váš Bonus, ktorý uplatníte na www.samsung.sk.

Podrobné pravidlá nájdete "TU" alebo Vám ich ochotne zodpovieme na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu.

 

 

Postup uplatnenia bonusu

 


Predobjednajte si
Od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020
Galaxy S20 FE
u svojho Samsung partnera


Registrujte sa
Do 01. 10. 2020 na samsung-bonus.eu, čím vyjadríte svoj záujem o bonus


Doplňte údaje
Zadajte od 02. 10. 2020 do 02. 11. 2020 identifikačné údaje svojho nového telefónu na samsung-bonus.eu


Získajte e-voucher
Po schválení zaregistrovaných údajov vám zašleme e-voucher na příslušenstvo podľa vlastného výberu


Získajte príslušenstvo
E-voucher na príslušenstvo využite do 02. 12. 2020 na samsung.sk

 

1. Predobjednajte si Galaxy S20 FE z oficiálnej slovenskej distribúcie u jedného z vybraných predajcov v období od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020.

 

Chcem vytvoriť predobjednávku

 

 

2. V období od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020 vytvorte predregistráciu vložením svojich osobných údajov, modelu predobjednaného prístroja a predajcu, u ktorého ste Galaxy S20 FE predobjednali. Nezabudnite si vybrať jedno z príslušenstva.
Neskôr už predregistrácia nebude možná!

 

Chcem zahájiť predregistráciu

 

 

3. Po vyzdvihnutí predobjednaného a registrovaného prístroja dokončite svoju registráciu v období od 02. 10. 2020 do 02. 11. 2020 doplnením IMEI čísla svojho Galaxy S20 FE, ceny zakúpeného pristroja vrátane DPH, dátumu nákupu a nahratím kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografie originálneho výrobného štítku prístroja.

 

Chcem dokončiť registráciu

 

 

4. Po overení a schválení doplnených údajov vám bude zaslaný e-mailom Váš e-voucher, ktorý uplatníte na stránkach www.samsung.sk.

 

 

5. Od 02. 10. 2020 do 02.12. 2020 uplatnite e-voucher na stránkach www.samsung.sk .

 

Chcem uplatniť e-voucher

 

 

Upozornenie

1. Predobjednávka a začatie registrácie bude možné len v období od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020. (Po tomto dátume už registrácia nebude možná a nebude môcť ani vzniknúť nárok na Bonus.)

2. Dokončenie registrácie predobjednaného zariadenia Galaxy S20 FE bude možné len v období od 02. 10. 2020 do 02. 11. 2020, je preto nevyhnutné, aby ste si svoje predobjednané zariadenie vyzdvihli najneskôr do 02. 11. 2020.

3. Jeden zákazník môže zaregistrovať maximálne dva modely Galaxy S20 FE.

5. Podrobné pravidlá kampane nájdete „TU“.

 

Zoznam oficiálnych predajcov, ktorí sa zúčastňujú Kampane

AGEM

mall.sk

Alza.sk

mobilonline.sk

ANDREA SHOP

mp3.sk

ANDREA SHOP Šala

O2

Datacomp

Orange

DATART

OKAY

DATES MOBILE

Mobil Partner

digitall.sk

Samsung značková predajňa Bratislava Avion

DOMOSS

Samsung značková predajňa Bratislava Bory

Elektromax

Samsung značkové predajne Banská Bystrica

EURONICS (sieť nezávyslých predajcov)

Samsung značkové predajne Košice

hej.sk

NAY

IRD

TPD


Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá kampane Samsung „Predobjednajte si Samsung Galaxy S20 FE už teraz a získajte príslušenstvo navyše!"

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor kampane“).

2) Usporiadateľ Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Usporiadateľ Kampane“).

3) Technický správca WEB systému Kampane: spoločnosť Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C152053.

4) Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom bydliska alebo s dodacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť), s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len "Účastník"). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa, a ďalej aj osoby v akomkoľvek príbuzenskom či obdobnom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

5) Kampaň prebieha od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020 (vrátane). V tomto období je nutné prejaviť záujem o účasť v Kampani uskutočnením registrácie postupom stanoveným nižšie. Dokončenie registrácie je nutné vykonať po obdržaní registrovaného prístroja najneskôr do 02. 11. 2020 (vrátane). To znamená, že poslednú platnú registráciu je možno vykonať dňa 01. 10. 2020 (vrátane) a najneskôr 02. 11. 2020 (vrátane) je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.
6) V rámci Kampane je možné získať príslušenstvo podľa výberu navyše ( "Bonus") iba za nákup nových prístrojov modelu Samsung Galaxy S20 FE, zakúpených v predajniach uvedených v článku 7 písm. a) týchto pravidiel.
Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR je:

Model

Modelový kód

Farba

Samsung Galaxy S20 FE

SM-G780FLVDEUE

Cloud Lavender

Samsung Galaxy S20 FE

SM-G780FZBDEUE

Cloud Navy

Samsung Galaxy S20 FE

SM-G780FZGDEUE

Cloud Mint

Samsung Galaxy S20 FE

SM-G780FZRDEUE

Cloud Red

Samsung Galaxy S20 FE

SM-G780FZODEUE

Cloud Orange

Samsung Galaxy S20 FE

SM-G780FZWDEUE

Cloud White

(ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“)

7) Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

Účastník si musí predobjednať a nasledovne kúpiť niektorý z Prístrojov Samsung uvedených v článku 6) týchto pravidiel u jedného z oficiálnych predajcov na území Slovenskej republiky:

AGEM

mall.sk

Alza.sk

mobilonline.sk

ANDREA SHOP

mp3.sk

ANDREA SHOP Šala

O2

Datacomp

Orange

DATART

OKAY

DATES MOBILE

Mobil Partner

digitall.sk

Samsung značková predajňa Bratislava Avion

DOMOSS

Samsung značková predajňa Bratislava Bory

Elektromax

Samsung značkové predajne Banská Bystrica

EURONICS (sieť nezávyslých predajcov)

Samsung značkové predajne Košice

hej.sk

NAY

IRD

TPD

(ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

a) Predobjednávkou Prístroja sa rozumie prejavenie skutočného záujmu o budúcu kúpu (tzn. záujmu uzatvoriť kúpnu zmluvu), ktorej predmetom je Prístroj. Predobjednávka sa musí uskutočniť v období od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020 (vrátane) podľa pravidiel uvedených na stránkach https://www.samsung.com/sk/predobjednavky-s20fe/.

b) Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Prístroj. Nákup sa musí uskutočniť v období od 02. 10. 2020 do 02. 11. 2020 (vrátane).

c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom v Slovenskej republike zaregistrovali jeden z prvých 600 Prístrojov modelu Samsung Galaxy S20 FE bližšie špecifikovaných v článku 6 týchto pravidiel Kampane. Poradie Účastníka je určené dátumom, kedy Účastník registroval Prístroj a nahral účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) a fotografiu výrobného štítku - viď nižšie, a splnil všetky ďalšie povinnosti uvedené v týchto pravidlách Kampane.

d) Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

e) Po registrácii môže Účastník čerpať aj ďalšie bonusy Organizátora Kampane.

f) Záujem o Bonus Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na webových stránkach http://www.samsung-bonus.eu/ alebo zavolaním tejto požiadavky na telefonickú infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarifu Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem o budúcu kúpu musí Účastník prejaviť najneskôr do 01. 10. 2020 (vrátane) registráciou na stránkach www.samsung-bonus.eu, pričom dokončenie registrácie musí prebehnúť po uskutočnení nákupu Prístroja, a to najneskôr do 02. 11. 2020 (vrátane), inak jeho nárok na získanie Bonusu nevzniká.

g) Podmienkou vzniku nároku na Bonus je predobjednávka a registrácia aspoň jedného Prístroja v období od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020 (vrátane), a zároveň nákup a dokončenie registrácie toho istého Prístroja v období od 02. 10. 2020 do 02. 11. 2020 (vrátane). Záujem o využitie bonusu je možno prejaviť spôsobom ustanoveným v článku 7 písm. a) týchto pravidiel, t. j. predobjednávkou len do 01. 10. 2020 (vrátane). Dokončenie registrácie, ako aj zakúpenie Prístroja, je možné uskutočniť iba do 02. 11. 2020 (vrátane). Pri neskoršej registrácii či nesplnení všetkých predpísaných parametrov Prístroja, uvedených v článku 6) týchto pravidiel, nárok na Bonus nevzniká.

Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

8) Všeobecné informácie:

a) Ak chce Účastník získať Bonus a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať v období priebehu predobjednávok od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020, najneskôr však do 01. 10. 2020 (vrátane). Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom registrovať zakúpený Prístroj, na ktorý Účastník chce využiť Bonus. Pre aktiváciu Bonusu je nutné dokončiť registráciu, teda priamo nahrať do registračného formulára na webových stránkach www.samsung-bonus.eu kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografiu štítku s IMEI (sériovým číslom) registrovaného Prístroja (štítok musí byť originálny a umiestnený z výroby na Prístroji - iné fotografie štítkov nie sú platné).

e) V tejto Kampani je možné registrovať len Prístroj/e – tzn. Prístroj/e značky Samsung s parametrami uvedenými v článku 6) týchto pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať.

f) Registrácia Prístroja musí byť kompletne dokončená najneskôr do 02. 11. 2020 (vrátane). Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na Bonus nárok.

g) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka je možné v Kampani registrovať maximálne dva Prístroje.

h) Fotografia štítku je platná iba vtedy, ak ide o originálny štítok umiestnený výrobou na Prístroji, alebo ak ide o printscreen z displeja Prístroja - iné fotografie štítkov nie sú platné.

9) Registrácia na www.samsung-bonus.eu:

a) Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné uviesť všetky požadované údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, o.č., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka a e-mail Účastníka. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a vo forme čestného vyhlásenia potvrdí, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie, teda či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky na požadovaných údajoch upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo – ako prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo dostane Účastník aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Prístup k účtu Účastníka Kampane je možný cez stránky www.samsung-bonus.eu zadaním registrovaného telefónneho čísla a hesla do príslušných polí.

e) Po registrácii Účastníka je nutné registrovať predobjednaný Prístroj (v období od 23. 09. 2020 do 01. 10. 2020 (vrátane)), a to vyplnením nasledujúcich údajov na ďalšej stránke:
- model Prístroja,
- Predajňu, kde sa predobjednávka uskutočnila
- predbežný výber príslušenstva navyše (Bonus).

f) Po nákupe Prístroja je nutné dokončiť registráciu Prístroja (v období od 02. 10. 2020 do 02. 11. 2020 (vrátane)), a to doplnením nasledujúcich údajov v registrácii Prístroja na svojom účte (prístup k účtu je popísaný v článku 9 písm. d týchto pravidiel):
- výrobné číslo Prístroja (IMEI = identifikácia Produktu = jedinečné 15 miestne číslo),
- cenu Prístroja, tzn. cena Prístroja s DPH - bez poistenia a pod., ktorá je uvedená na účtovnom doklade (pokladničnom bloku alebo faktúre),
- dátum zakúpenia Prístroja, tzn. dátum uvedený na účtovnom doklade (pokladničnom bloku alebo faktúre).

Účastník je ďalej povinný nahrať nasledujúce dokumenty:
- čitateľnú kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) preukazujúceho nákup Prístroja, a
- čitateľnú fotografiu originálneho výrobného štítku Prístroja, kde bude čitateľné IMEI (štítok nájdete na Prístroji - fotografie štítkov z obalov Prístroja nie sú platné).

g) Po úspešnom dokončení registrácie získa Účastník Kampane e-mailom e-voucher, ktorý uplatní na stránkach www.samsung.sk pre odoslanie vybraného Bonusu.

h) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane, je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia kompletne vyplneného formulára registrácie Prístroja a Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, vrátane doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografie výrobného štítku prostredníctvom webových stránok www.samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 14 pracovných dní od vykonania kompletnej registrácie.

i) Usporiadateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Usporiadateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

j) Ak Účastník od Usporiadateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Usporiadateľa mohla byť označená ako SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Usporiadateľ ani Organizátor Kampane nenesú zodpovednosť za prípadné vypršanie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

Popis a uplatnenie Bonusu

10) Popis Bonusu:

a) Po zakúpení Prístroja/ov, po registrácii Účastníka a Prístroja/ov a pri splnení všetkých ďalších podmienok stanovených v týchto pravidlách má Účastník nárok na získanie Bonusu podľa nižšie uvedeného výberu.

K prístroju Samsung Galaxy S20 FE (G780F) si možno vybrať jeden z dvoch Bonusov (Bonus 1 alebo Bonus 2):
Bonus 1 = 3mesačné predplatné XBOX GAME PASS s herným ovládačom Moga XP5-X
alebo
Bonus 2 = Fitness náramok Samsung Galaxy Fit2 black (SM-R220NZKAEUE)

b) Podmienkou pre využitie tohto Bonusu je úplná registrácia Prístroja na webovej stránke www.samsung-bonus.eu a zadaní e-voucheru na www.samsung.sk.

c) Bonus je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až dvoch Prístrojov (resp. kombinácie Prístrojov) v súlade s článkom 6) a 7) týchto pravidiel.

d) Na Bonusy získané v rámci Kampane sa vzťahuje štandardná záruka 2 roky, ktorá je poskytovaná Organizátorom. Záruka je uplatniteľná v úradných hodinách (od pondelka do soboty od 08:00 do 20:00 a v nedeľu od 08:00 do 16:00) priamo u Organizátora na telefónnom čísle 800 665 377 alebo na adrese Organizátora uvedenej v záhlaví týchto pravidiel.

11) Využitie Bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie Bonusu Účastník prejaví tak, že na webových stránkach www.samsung-bonus.eu splní všetky pravidlá registrácie (svojej a Prístroja) v súlade s čl. 9 týchto pravidiel. Po úspešnom dokončení registrácie Účastník získa e-voucher, ktorý uplatní na stránkach www.samsung.sk, kde si Bonus bezplatne objedná.

b) Každá predobjednávka Prístroja musí byť evidovaná na webových stránkach http://www.samsung-bonus.eu/ najneskôr do 01. 10. 2020 (vrátane). Registrácie po tomto dátume nebude možné dokončiť.

c) Každý zakúpený Prístroj musí byť zaregistrovaný na webovej stránke www.samsung-bonus.eu najneskôr do 02. 11. 2020 (vrátane), ak má Účastníkovi vzniknúť nárok na získanie Bonusu. Registrácie po tomto dátume nebudú platné.

d) Uplatnenie Bonusu, teda možnosť zadania e-voucheru na stránkach www.samsung.sk, je možné v období od 02. 10. 2020 do 02. 12. 2020 (vrátane). Neskoršie uplatnenie Bonusov nie je možné.

e) Bonus bude bezplatne zaslaný na adresu Účastníka uvedenú pri registrácii. Riadne uplatnený Bonus je Organizátor povinný zaslať Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja, ak sú splnené všetky podmienky pre získanie Bonusu stanovené v týchto pravidlách. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia Bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť. Bonus nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

Ďalšie ustanovenia

12) Účastník si musí po nákupe uschovať účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) preukazujúci nákup Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

13) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia podvodného konania Účastníka Kampane na účel uplatnenia Bonusu v rámci Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní od doručenia žiadosti Organizátora podľa tohto článku. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo takéhoto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.

14) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

15) Vymáhanie účasti na Kampani či Bonuse súdnou cestou je vylúčené.

16) Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania.

17) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.

18) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webovej stránke www.samsung-bonus.eu.

19) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu Bonusu prepravnou spoločnosťou.

20) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane, a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani bezplatne ukončiť jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webovej stránky www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

21) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

 

Akcia bola ukončená!

Získajte výhodné bonusy

So značkou Samsung

Prihlásiť

Prihlásiť sa

Ak ste sa už registrovali, môžete sa po prihlásení do svojho účtu pozrieť na stav svojej registrácie, prípadne registrovať nový produkt.

Zabudli ste heslo?

Nová registrácia

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Kontaktujte nás

V prípade otázky nás neváhajte kontaktovať na info@samsung-bonus.eu

alebo nás kontaktujte telefonicky na +420 702 193 570.

 

Organizátor súťaže:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
so sídlom Praha 4
V Parku 2323/14
148 00 Praha 4
www.samsung.cz

Obchodné zastúpenie Bratislava:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Business Center IV, Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
www.samsung.sk

 

Usporiadateľ súťaže:

Klapro s.r.o.
Jahodová 2702/127
106 00 Praha 10

FAQ

Zaslal som dotaz na e-mail info@samsung-bonus.eu. Kedy dostanem odpoveď?

Dotazy sú vybavované do 4  dní od obdržania (cez pracovné dni).

Kde nájdem výrobné číslo (IMEI)?

Výrobné číslo (IMEI) prístroja Galaxy nájdete na zadnej strane tela prístroja pozri ukážku.

Výrobné číslo možno tiež vygenerovať priamo na displeji prístroja zadaním kódu na klávesnici prístroja vo forme *#06#.

U iných modelov Galaxy nájdete IMEI na zadnom kryte. Prosíme dajte pozor na ostrosť fotografie, aby bolo IMEI čitateľné.