Predobjednajte teraz

Predobjednajte si Galaxy S20+ (G985F) alebo Galaxy S20 Ultra 5G (G988B) a získajte navyše nové bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+ („Kampaň“).

Zákazník, ktorý si v období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020 predobjedná zariadenie Galaxy S20+ (G985F) alebo Galaxy S20 Ultra 5G (G955B) zo slovenskej distribúcie u jedného z oficiálnych predajcov, a zároveň splní ďalšie podmienky stanovené v podrobných pravidlách Kampane, získava nárok na bonus – bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+ („Bonus“) zadarmo.

 

Možnosť predregistrácie bola ukončená. Pre dokončenie registrácie sa prihláste na svoj účet.

V rámci vzniknutej situácie sme predĺžili termín pre dokončenie registrácie do 22. 04. 2020.

 

Podrobné pravidlá nájdete "TU" alebo Vám ich ochotne zodpovieme na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu.

 

Nová registráciaVstúpiť na účetPodrobné pravidlá

 

 

Postup uplatnenia bonusu

1. Predobjednajte si Galaxy S20+ alebo Galaxy S20  Ultra 5G z oficiálnej slovenskej distribúcie u jedného z vybraných predajcov v období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020.

 

Chcem vytvoriť predobjednávku

 

2. V období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020 vytvorte predregistráciu vložením svojich osobných údajov, modelu predobjednaného prístroja a predajcu, u ktorého ste Galaxy S20+ alebo Galaxy S20 Ultra 5G predobjednali. Neskôr už predregistrácia nebude možná!

 

Chcem zahájiť predregistráciu

 

3. V období od 09. 03. 2020 do 22. 04. 2020 je potrebné uskutočniť nákup předobjednaného prístroje a s týmto novým prístrojom sa prihlásiť na Samsung Members, kde si zažiadate o unikátny kód kliknutím na banner kampane (z iných zariadení nie je možné požiadať o unikátny kód). Iba v prípade prístroja Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB šedá je termín nákupu predĺžený do 08. 06. 2020.

 

Chcem získať kód na Samsung Members

 

4. Po vyzdvihnutí predobjednaného a registrovaného prístroja dokončite svoju registráciu v období od 09. 03. 2020 do 22. 04. 2020 doplnením IMEI čísla svojho Galaxy S20+ alebo Galaxy S20 Ultra 5G, ceny zakúpeného pristroja vrátane DPH, dátumu nákupu a nahratím kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry), unikátneho kódu zo Samsung Members a fotografie originálneho výrobného štítku prístroja. V prípade prístroja Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB šedá je registráciu možné dokončiť až do 08. 06. 2020.

 

Chcem dokončiť registráciu

 

5. Po overení a schválení doplnených údajov Vám budú zaslané bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+, za podmienky, že úplne, správne a platne zaregistruje Prístroj v rámci prvých 1500 Účastníkov Kampane.

 

 

Upozornenie

1. Predobjednávka a začatie registrácie bude možné len v období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020. (Po tomto dátume už registrácia nebude možná a nebude môcť ani vzniknúť nárok na Bonus.)

2. Dokončenie registrácie predobjednaného zariadenia Galaxy S20+ alebo Galaxy S20 Ultra 5G bude možné len v období od 09. 03. 2020 do 22. 04. 2020, je preto nevyhnutné, aby ste si svoje predobjednané zariadenie vyzdvihli najneskôr do 22. 04. 2020. V prípade prístroja Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB šedá je registráciu možné dokončiť až do 08. 06. 2020.

3. Nezabudnite sa prihlásiť na Samsung Members, splniť podmienku a získať unikátny kód.

4. Jeden zákazník môže zaregistrovať maximálne tri modely Galaxy S20+ alebo Galaxy S20 Ultra 5G.

5. Predobjednávkový Bonus sa nevzťahuje na model Galaxy S20.

6. Podrobné pravidlá kampane nájdete „TU“.

 

 

Zoznam oficiálnych predajcov, ktorí sa zúčastňujú Kampane

Alza.sk

 IRD

Andreashop.sk

mobilonline

Andreashopsala.sk

mp3.sk

Asbis

NAY a.s.

Boris Bonda - MobilPartner.sk

Nikita.sk

Datacomp

O2 - sieť predajní

DATART INTERNATIONAL, a.s.

Orange

Dates Mobile

PLANEO Elektro

Digitall

Samsung brandshop

Domoss

Samsung eshop SK (obchod-samsung.sk)

Elektromax

Setel, s.r.o.

Elsatex

Slovak Telekom

Euronics

TPD/Euronics

 hej.sk

 

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá kampane Samsung „Predobjednajte si Galaxy S20+ (G985F) alebo Galaxy S20 Ultra 5G (G988B) a získajte navyše nové bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+"

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor kampane“).

2) Usporiadateľ Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,  sp. zn. C 152053 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Usporiadateľ Kampane“).

3) Technický správca WEB systému Kampane: spoločnosť Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C152053.

4) Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom bydliska alebo s dodacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť), s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len "Účastník"). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa, a ďalej aj osoby v akomkoľvek príbuzenskom či obdobnom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

5) Kampaň prebieha od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020. V tomto období je nutné prejaviť záujem o účasť v Kampani uskutočnením registrácie postupom stanoveným nižšie. Dokončenie registrácie je nutné vykonať po obdržaní registrovaného prístroja a unikátneho kódu získaného zo Samsung Members najneskôr do 22. 04. 2020. To znamená, že poslednú platnú registráciu je možno vykonať dňa 08. 03. 2020 a najneskôr 22. 04. 2020 je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú. Výnimkou je dokončenie registrácia modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB šedá (SM-G988BZAGEUE), kedy je možné registráciu dokončiť až do 08. 06. 2020 (na iný model sa výnimka nevzťahuje).

6) V rámci Kampane je možné získať zadarmo bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+ (R175NN) v hodnote 169 eur ( "Bonus") iba za nákup nových prístrojov modelu Samsung Galaxy S20+ (G985F) alebo Galaxy S20 Ultra 5G(G988B), zakúpených v predajniach uvedených v článku 7 písm. a) týchto pravidiel. Predobjednávkový Bonus sa nevzťahuje na model Galaxy S20. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR je:

Galaxy S20+ (G985F)

 

Galaxy S20 Ultra 5G (G988B)

SM-G985FLBDEUE

 

SM-G988BZADEUE

SM-G985FZADEUE

 

SM-G988BZKDEUE

SM-G985FZKDEUE

 

SM-G988BZAGEUE

 (ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“).

 7) Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

a) Účastník si musí predobjednať a nasledovne kúpiť niektorý z Prístrojov Samsung uvedených v článku 6) týchto pravidiel u jedného z oficiálnych predajcov na území Slovenskej republiky:

Alza.sk

Andreashop.sk

Andreashopsala.sk

Asbis

Boris Bonda - MobilPartner.sk

Datacomp

DATART INTERNATIONAL, a.s.

Dates Mobile

Digitall

Domoss

Elektromax

Elsatex

Euronics

hej.sk

IRD

Mobilonline

mp3.sk

NAY a.s.

Nikita.sk

O2 - sieť predajní

Orange

OKAY

PLANEO Elektro

Samsung brandshop

Samsung eshop SK (obchod-samsung.sk)

Setel, s.r.o.

Slovak Telekom

TPD/Euronics

(ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“).

b) Predobjednávkou Prístroja sa rozumie prejavenie skutočného záujmu o budúcu kúpu (tzn. záujmu uzatvoriť kúpnu zmluvu), ktorej predmetom je Prístroj. Predobjednávka sa musí uskutočniť v období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020 podľa pravidiel uvedených na stránkach https://www.samsung.com/sk/predobjednavky/.

c) Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Prístroj. Nákup sa musí uskutočniť v období od 09. 03. 2020 do 22. 04. 2020. Pri modeli Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB šedá (SM-G988BZAGEUE) sa musí uskutočniť nákup najneskôr do 08. 06.2020.

d) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom v Slovenskej republike zaregistrovali jeden z prvých 1500 Prístrojov modelu Samsung Galaxy S20+ (G985F) alebo Galaxy S20 Ultra 5G (G988B). Poradie Účastníka je určené dátumom, kedy Účastník registroval Prístroj, nahral unikátný kód získaný zo Samsung Members, účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) a fotografiu výrobného štítku - viď nižšie, a splnil všetky ďalšie povinnosti uvedené v týchto pravidlách Kampane.

e) Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

f) Po registrácii môže Účastník čerpať aj ďalšie bonusy Organizátora Kampane.

g) Záujem o Bonus Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na webových stránkach http://www.samsung-bonus.eu/ alebo zavolaním tejto požiadavky na telefonickú infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarifu Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem o budúcu kúpu musí Účastník prejaviť najneskôr do 08. 03. 2020 registráciou na stránkach samsung-bonus.eu, pričom dokončenie registrácie musí prebehnúť po uskutočnení nákupu Prístroja, a to najneskôr do 22. 04. 2020 (alebo do 08. 06. 2020, platí len pre prístroj Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB sivá /SM-G988BZAGEUE/), inak jeho nárok na získanie Bonusu nevzniká.

h) Podmienkou vzniku nároku na Bonus je predobjednávka a registrácia aspoň jedného Prístroja na stránkach www.samsung-bonus.eu v období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020, a zároveň nákup a dokončenie registrácie toho istého Prístroja v období od 09. 03. 2020 do 22. 04. 2020 (alebo do 08. 06. 2020, platí len pre prístroj Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB sivá /SM-G988BZAGEUE/).. Pre dokončenie registrácie je potrebné získať unikátny kód na Samsung Members. Záujem o využitie bonusu je možno prejaviť spôsobom ustanoveným v článku 7 písm. b) týchto pravidiel, t. j. predobjednávkou len do 08. 03. 2020. Dokončenie registrácie, ako aj zakúpenie Prístroja, je možné uskutočniť iba do 22. 04. 2020 (do 08. 06. 2020, platí len pre prístroj Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB sivá /SM-G988BZAGEUE/). Pri neskoršej registrácii či nesplnení všetkých predpísaných parametrov Prístroja, uvedených v článku 6) týchto pravidiel, nárok na Bonus nevzniká.

 

Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

8) Všeobecné informácie:

a) Ak chce Účastník získať Bonus a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na stránkach samsung-bonus.eu na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať v období priebehu predobjednávok od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020. Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom registrovať zakúpený Prístroj, na ktorý Účastník chce využiť Bonus. Pre aktiváciu Bonusu je nutné dokončiť registráciu, teda priamo nahrať do registračného formulára na webových stránkach www.samsung-bonus.eu unikátný kód získaný zo Samsung Members, kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografiu štítku s IMEI (sériovým číslom) registrovaného Prístroja (štítok musí byť originálny a umiestnený z výroby na Prístroji - iné fotografie štítkov nie sú platné).

e) V tejto Kampani je možné registrovať len Prístroj/e – tzn. Prístroj/e značky Samsung s parametrami uvedenými v článku 6) týchto pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať.

f) Registrácia Prístroja musí byť kompletne dokončená najneskôr do 22. 04. 2020 (alebo do 08. 06. 2020, platí len pre prístroj Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB sivá /SM-G988BZAGEUE/). Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na Bonus nárok.

g) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka je možné v Kampani registrovať maximálne tri Prístroje.

h) Fotografia štítku je platná iba vtedy, ak ide o originálny štítok umiestnený výrobou na Prístroji, alebo ak ide o printscreen z displeja Prístroja - iné fotografie štítkov nie sú platné.

i) Unikátny kód získate v aplikácii Samsung Members. V sekcii "Výhody" bude zobrazený banner kampane, kde možete získať unikátny kód, ktorý vám bude následne uložený v sekcii "Moja stránka - Poukazy".

9) Registrácia na www.samsung-bonus.eu:

a) Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné uviesť všetky požadované údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, o.č., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka a e-mail Účastníka. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a vo forme čestného vyhlásenia potvrdí, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie, teda či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky na požadovaných údajoch upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo – ako prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo dostane Účastník aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Prístup k účtu Účastníka Kampane je možný cez stránky www.samsung-bonus.eu zadaním registrovaného telefónneho čísla a hesla do príslušných polí.

e) Po registrácii Účastníka je nutné registrovať predobjednaný Prístroj (v období od 11. 02. 2020 do 08. 03. 2020), a to vyplnením nasledujúcich údajov na ďalšej stránke:

- model Prístroja,

- Predajňu, kde sa predobjednávka uskutočnila.

f) Po nákupe Prístroja je nutné dokončiť registráciu Prístroja, v období od 09. 03. 2020 do 22. 04. 2020 (alebo do 08. 06. 2020, platí len pre prístroj Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB sivá /SM-G988BZAGEUE/), a to doplnením nasledujúcich údajov v registrácii Prístroja na svojom účte (prístup k účtu je popísaný v článku 9 písm. d týchto pravidiel):

- výrobné číslo Prístroja (IMEI = identifikácia Produktu = jedinečné 15 miestne číslo),

- unikátný kód získaný zo Samsung Members,

- cenu Prístroja, tzn. cena Prístroja s DPH - bez poistenia a pod., ktorá je uvedená na účtovnom doklade (pokladničnom bloku alebo faktúre),

- dátum zakúpenia Prístroja, tzn. dátum uvedený na účtovnom doklade (účtenke alebo faktúre).

Účastník je ďalej povinný nahrať nasledujúce dokumenty:

- čitateľnú kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) preukazujúceho nákup Prístroja

- čitateľnú fotografiu originálneho výrobného štítku Prístroja, kde bude čitateľné IMEI (štítok nájdete na Prístroji - fotografie štítkov z obalov Prístroja nie sú platné).

g) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane, je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia kompletne vyplneného formulára registrácie Prístroja a Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, vrátane nahrania unikátneho kódu získaného zo Samsung Members, doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografie výrobného štítku prostredníctvom webových stránok samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 14 pracovných dní od vykonania registrácie.

h) Usporiadateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Usporiadateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

i) Ak Účastník od Usporiadateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Usporiadateľa mohla byť označená ako SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Usporiadateľ ani Organizátor Kampane nenesú zodpovednosť za prípadné vypršanie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

 

Popis a uplatnenie Bonusu

10) Popis Bonusu:

a) Po zakúpení Prístroja/ov, po registrácii Účastníka a Prístroja/ov a pri splnení všetkých ďalších podmienok stanovených v týchto pravidlách má Účastník nárok na získanie Bonusu.

b) Podmienkou pre využitie tohto Bonusu je úplná registrácia Prístroja na webovej stránke samsung-bonus.eu.

c) Bonus, obdržanie slúchadiel Galaxy Buds+ (R175N) v hodnote 169 EUR, je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až troch Prístrojov (resp. kombinácie Prístrojov) v súlade s článkom 6) a 7) týchto pravidiel.

d) Na Bonus, t. j. slúchadlá Galaxy Buds (R170N) získané v rámci Kampane sa vzťahuje štandardná záruka 2 roky, ktorá je poskytovaná Organizátorom. Záruka je uplatniteľná v úradných hodinách (od pondelka do soboty od 08:00 do 20:00 a v nedeľu od 08:00 do 16:00) priamo u Organizátora na telefónnom čísle 800 665 377 alebo na adrese Organizátora uvedenej v záhlaví týchto pravidiel.

11) Využitie Bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie Bonusu prejaví Účastník tak, že sa prihlási na svoj profil na webovej stránke samsung-bonus.eu, a registruje Prístroj v súlade s čl. 9 písm. e) týchto pravidiel. Účastník môže o Bonus požiadať tiež prostredníctvom infolinky +420 702 193 570. Na infolinke alebo na webovej stránke www.samsung-bonus.eu sa Účastník dozvie, či spĺňa podmienky pre využitie Bonusu.

b) Každá predobjednávka Prístroja musí byť evidovaná na webových stránkach http://www.samsung-bonus.eu/ najneskôr do 08. 03. 2020. Registrácie po tomto dátume nebude možné dokončiť.

c) Každý prístroj musí získať svoj unikátny kód zo Samsung Members, ktorý je treba zadať na dokončenie registrácie na stránkach www.samsung-bonus.eu .

d) Každý zakúpený Prístroj musí byť zaregistrovaný na webovej stránke samsung-bonus.eu najneskôr do 22. 04. 2020 (do 08. 06. 2020, platí len pre prístroj Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB sivá /SM-G988BZAGEUE/), ak má Účastníkovi vzniknúť nárok na získanie Bonusu. Registrácie po tomto dátume nebudú platné.

e) Bonus bude bezplatne zaslaný na adresu Účastníka uvedenú pri registrácii. Riadne uplatnený Bonus je Organizátor povinný zaslať Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja, ak sú splnené všetky podmienky pre získanie Bonusu stanovené v týchto pravidlách. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia Bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť. Bonus nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

 

Ďalšie ustanovenia

12) Účastník si musí po nákupe uschovať účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) preukazujúci nákup Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

13) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia podvodného konania Účastníka Kampane na účel uplatnenia Bonusu v rámci Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní od doručenia žiadosti Organizátora podľa tohto článku. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo takéhoto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.

14) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

15) Vymáhanie účasti na Kampani či Bonuse súdnou cestou je vylúčené.

16) Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania.

17) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.

18) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webovej stránke www.samsung-bonus.eu.

19) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu Bonusu prepravnou spoločnosťou.

20) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane, a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani bezplatne ukončiť jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webovej stránky www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

21) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

Získajte výhodné bonusy

So značkou Samsung

Nová registrácia
Prihlásiť

Prihlásiť sa

Ak ste sa už registrovali, môžete sa po prihlásení do svojho účtu pozrieť na stav svojej registrácie, prípadne registrovať nový produkt.
Ak ste nový užívateľ, zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?

Nová registrácia

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Registračný formulár

Osobné údaje

Pre využitie bonusov je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť si svoj účet na mobilné telefónne číslo.

Každé telefónne číslo môže mať len jeden zákaznícky účet.

Ak ste už zaregistrovaný, prihláste sa do svojho účtu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

týmto udeľujem súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov

1) spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 konajúcej prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) ako prevádzkovateľovi osobných údajov v nasledujúcom rozsahu a na nižšie uvedené účely:


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Týmto potvrdzujem, že udeľujem súhlas slobodne a bol som pred jeho udelením informovaný o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Samsung SK, vrátane súvisiacich práv, na adrese www.samsung-bonus.eu/sk/registracia/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov. Taktiež potvrdzujem, že som bol pred udelením osobných údajov informovaný o spracovaní osobných údajov, vrátane súvisiacich práv, spoločnosťou Samsung UK na adrese account.samsung.com/membership/pp.

Súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Takéto odvolania súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung CZ sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 na infolinke +420 702 193 570,
alebo na emaile: info@samsung-bonus.eu.

Korešpondenciu je možné zasielať na adresu:
Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Czech republic

Usporiadateľ súťaže:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
so sídlom Praha 4
V Parku 2323/14
148 00 Praha 4
www.samsung.cz

Obchodné zastúpenie Bratislava:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Business Center IV, Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
www.samsung.sk

Organizátor kampaní:

Klapro s.r.o.
Jahodová 2702/127
Praha 10 106 00

korespondenčná adresa: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, 106 00 Praha 10, Česká republika

FAQ

Zaslal som dotaz na e-mail info@samsung-bonus.eu. Kedy dostanem odpoveď?

Dotazy sú vybavované do 48 hodin od obdržania (cez pracovné dni).

Kde nájdem výrobné číslo (IMEI)?

Výrobné číslo (IMEI) prístroja Galaxy nájdete na zadnej strane tela prístroja pozri ukážku.

Výrobné číslo možno tiež vygenerovať priamo na displeji prístroja zadaním kódu na klávesnici prístroja vo forme *#06#.

U iných modelov Galaxy nájdete IMEI na zadnom kryte. Prosíme dajte pozor na ostrosť fotografie, aby bolo IMEI čitateľné.