Kúpte si chladničku alebo práčku Samsung a získajte až 230 EUR späť!

Zakúpte jeden z vybraných produktov Samsung a získajte bonus až 230 EUR!

Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“). Usporiadateľ kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053. Technický správca WEB systému kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053.

Pri nákupe jedného z produktov Samsung, ktorého parametre sú uvedené nižšie, Vám vrátime až 230 EUR späť. Peniaze Vám budú zaslané na účet alebo poštovou peňažnou poukážkou. Pre uplatnenie bonusu sa najprv zaregistrujte tu. Nezabudnite napísať model a výrobné číslo (S/N) zakúpeného produktu a nahrajte pokladničný blok a fotografiu štítku z produktu s výrobným číslom (S/N).

Akcia platí od 02. 10. 2017 - 03. 12. 2017 pre prvých 2300 registrovaných produktov Samsung pochádzajúcich z distribúcie Organizátora kampane.

Pravidlá čerpania bonusov "Kúpte si chladničku alebo práčku Samsung a získajte až 230 EUR späť!“

Čerpanie bonusu je podmienené nákupom a registráciou akéhokoľvek produktu Samsung, spĺňajúceho všetky parametre zo zoznamu uvedeného na tejto stránke, pochádzajúceho z distribúcie Organizátora kampane. Registráciu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi a to do 14 dní od nákupu, najneskôr však do 03. 12. 2017. Platnou registráciou sa rozumie registrácia zakúpeného produktu - teda doručenie alebo nahranie čitateľnej kópie pokladničného bloku potvrdzujúceho nákup produktu spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N) a vyplnenie všetkých potrebných údajov. Po splnení všetkých podmienok kampane bude účastníkovi zaslaný bonus v hodnote od 45 EUR do 230 EUR podľa parametrov zakúpeného produktu zo zoznamu uvedeného nižšie.

Zoznam parametrov produktov Samsung, na ktoré platí zľava pri ich kúpe:

Produkt Model Bonus
chladnička RB36J8799S4/EF 150,00 €
chladnička RB37J5009SA/EF 55,00 €
chladnička RB37J500MSA/EF 45,00 €
chladnička RB37J500MWW/EF 45,00 €
chladnička RB37J5018SA/EF 55,00 €
chladnička RB37J501MSA/EF 45,00 €
chladnička RB37J501MWW/EF 45,00 €
chladnička RB37J5029WW/EF 55,00 €
chladnička RB37J506MSA/EF 45,00 €
chladnička RB37J5249WW/EF 55,00 €
chladnička RB37J5249WW/EF 55,00 €
chladnička RB37J5329SS/EF 75,00 €
chladnička RB37K63632C/EF 100,00 €
chladnička RB41J7899S4/EF 150,00 €
chladnička RF24FSEDBSR/EO 200,00 €
chladnička RF56J9041SR/EO 230,00 €
chladnička RFG23UERS1/XEO 200,00 €
chladnička RH56J6917SL/EF 150,00 €
chladnička RH56J69187F/EF 150,00 €
chladnička RS53K4400SA/EF 45,00 €
chladnička RS53K4600SA/EF 75,00 €
chladnička RS7577THCSP/EF 75,00 €
chladnička RS7768FHCBC/EF 115,00 €
chladnička RS7768FHCSR/EF 115,00 €
chladnička RS7778FHCSR/EF 115,00 €
kombinácia DV90M6200CW/ZE + WW90K6414QW/LE + SKK_DD 190,00 €
kombinácia DV90M6200CW/ZE + WW90K6414QW/ZE + SKK_DD 190,00 €
práčka WD80J5410AW/LE 70,00 €
práčka WD80J6410AW/LE 70,00 €
práčka WD80M4443JW/ZE 60,00 €
práčka WD90K5410OW/ZE 90,00 €
práčka WD90K6400OW/ZE 90,00 €
práčka WW70K52109W/ZE 60,00 €
práčka WW70K5210UW/LE, WW70K5210UW/ZE 50,00 €
práčka WW70K5210WW/LE, WW70K5210WW/ZE 50,00 €
práčka WW70K5410UW/LE, WW70K5410UW/ZE 50,00 €
práčka WW80K6414QW/LE, WW80K6414QW/ZE 60,00 €
práčka WW90K6414QW/LE, WW90K6414QW/ZE 60,00 €
práčka WW90K7415OW/LE 90,00 €

 

Zoznam odporúčaných predajní:

Andreashop.sk
Alza.sk
DATART
Electro Expert - Samsung Galerie
Elsatex
EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri
FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri
Hej.sk
Krajčík Elektro
MALL
NAY
Obchodny-dom.sk
OKAY
PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri
PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri
Shoppie.sk
Tpd.sk

Spôsoby registrácie:

I. Registrácia cez www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár na stránke www.samsung-bonus.eu . Po úspešnej registrácii sa Vám zobrazí Vaše heslo - prístup k Vášmu účtu.
  • Tu je nutné nahrať kópiu Vášho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku produktu s čitateľným výrobným číslom (S/N) alebo zaslať poštou spolu s vyplneným Kupónom na písomnú komunikáciu na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika.

II. Registrácia pomocou P. O. Boxu

  • Pre tento spôsob registrácie vystrihnite prosím Kupón na písomnú komunikáciu, ktorý je súčasťou letáku, a vyplnený ho odošlite na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika Do obálky prosím priložte aj kópiu svojho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N). Po spracovaní do systému Vám bude odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Vám zaslané heslo - pre prístup na Váš účet na www.samsung-bonus.eu.

Podrobné pravidlá nájdete na www.samsung-bonus.eu alebo Vám ochotne odpovedia na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu .

V prípade, že sa nebudete registrovať cez web, ale budete zasielať kópiu pokladničného bloku a fotografiu výrobného čísla na
P. O. Box, prosíme, vyplňte, odstrihnite, a priložte do obálky Kupón na písomnú komunikáciu. Ďakujeme!

 

Podrobné pravidlá Registrovať