Kúpte si chladničku alebo práčku Samsung a získajte až 74 EUR späť!

Zakúpte jeden z vybraných produktov Samsung a získajte bonus až 74 EUR!

Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046. Pořadatel kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152053. Technický správce WEB systému kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152053.

Pri nákupe jedného z produktov Samsung, ktorého parametre sú uvedené nižšie, Vám vrátime až 74 EUR späť. Peniaze Vám budú zaslané na účet alebo poukážkou. Pre uplatnenie bonusu sa najprv zaregistrujte tu. Nezabudnite napísať model a výrobné číslo (S/N) zakúpeného produktu a nahrajte pokladničný blok a fotografiu štítku z produktu s výrobným číslom (S/N).

Akcia platí od 15. 4. 2017 - 31. 7. 2017 pre prvých 3300 registrovaných produktov Samsung pochádzajúcich z distribúcie Organizátora kampane.

Pravidlá čerpania bonusov "Kúpte si chladničku alebo práčku Samsung a získajte až 74 EUR späť!“

Čerpanie bonusu je podmienené nákupom a registráciou akéhokoľvek produktu Samsung, spĺňajúci všetky parametre zo zoznamu uvedeného na tejto stránke, pochádzajúceho z distribúcie Organizátora kampane. Registráciu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi a to do 14 dní od nákupu, najneskôr však do 31. 7. 2017. Platnou registráciou sa rozumie registrácia zakúpeného produktu - teda doručenie alebo nahranie čitateľnej kópie pokladničného bloku potvrdzujúceho nákup produktu spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N) a vyplnenie všetkých potrebných údajov. Po splnení všetkých podmienok kampane bude účastníkovi zaslaný bonus v hodnote od 45 EUR do 74 EUR podľa parametrov zakúpeného produktu zo zoznamu uvedeného nižšie.

Zoznam parametrov produktov Samsung, na ktoré platí zľava pri ich kúpe:

Produkt Model Bonus
chladnička RB37J5349SL/EF 74 EUR
chladnička RB37J5345SS/EF 74 EUR
chladnička RB37J5345SL/EF 74 EUR
chladnička RB37J5329SS/EF 74 EUR
chladnička RB37J5235SS/EF 74 EUR
chladnička RB37J5225SS/EF 74 EUR
chladnička RB37J5215SS/EF 74 EUR
chladnička RB37J506MSA/EF 74 EUR
chladnička RB37J5029WW/EF 74 EUR
chladnička RB37J501MWW/EF 74 EUR
chladnička RB37J501MSA/EF 74 EUR
chladnička RB37J5018SA/EF 74 EUR
chladnička RB37J500MWW/EF 74 EUR
chladnička RB37J500MSA/EF 74 EUR
chladnička RB37J5009SA/EF 74 EUR
chladnička RB33J3515SS/EF 45 EUR
chladnička RB33J3419SS/EF 45 EUR
chladnička RB33J3415SS/EF 45 EUR
chladnička RB33J3315WW/EF 45 EUR
chladnička RB33J3315SA/EF 45 EUR
chladnička RB33J3215WW/EF 45 EUR
chladnička RB33J3215SS/EF 45 EUR
chladnička RB33J3209WW/EF 45 EUR
chladnička RB33J3205WW/EF 45 EUR
chladnička RB33J3205SA/EF 45 EUR
chladnička RB33J3015WW/EF 45 EUR
     
Produkt Model Bonus
práčka WW90K7415OW/LE 55 EUR
práčka WW90K6414QW/ZE, WW90K6414QW/LE 55 EUR
práčka WW80K6414QW/ZE, WW80K6414QW/LE 55 EUR
práčka WW70K5410UW/ZE, WW70K5410UW/LE 55 EUR
práčka WW70K5210WW/ZE, WW70K5210WW/LE 55 EUR
práčka WW70K5210UW/ZE, WW70K5210UW/LE 55 EUR
práčka WW70K44305W/ZE, WW70K44305W/LE 55 EUR
práčka WW70K52109W/ZE 55 EUR
práčka WD90K6400OW/ZE 55 EUR
práčka WD90K5410OW/ZE 55 EUR

 

Zoznam odporúčaných predajní:

Andreashop.sk
Alza.sk
DATART
Electro Expert - Samsung Galerie
Elsatex
EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri
FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri
Hej.sk
Krajčík Elektro
MALL
NAY
Obchodny-dom.sk
OKAY
PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri
PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri
Shoppie.sk
Tpd.sk

Spôsoby registrácie:

I. Registrácia cez www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár na stránke www.samsung-bonus.eu . Po úspešnej registrácii sa Vám zobrazí Vaše heslo - prístup k Vášmu účtu.
  • Tu je nutné nahrať kópiu Vášho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku produktu s čitateľným výrobným číslom (S/N) alebo zaslať poštou spolu s vyplneným Kupónom na písomnú komunikáciu na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika.

II. Registrácia pomocou P. O. Boxu

  • Pre tento spôsob registrácie vystrihnite prosím Kupón na písomnú komunikáciu, ktorý je súčasťou letáku, a vyplnený ho odošlite na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika Do obálky prosím priložte aj kópiu svojho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N). Po spracovaní do systému Vám bude odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Vám zaslané heslo - pre prístup na Váš účet na www.samsung-bonus.eu.

Podrobné pravidlá nájdete tu alebo Vám ochotne odpovedia na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu .

V prípade, že sa nebudete registrovať cez web, ale budete zasielať kópiu pokladničného bloku a fotografiu výrobného čísla na P. O. Box, prosíme, vyplňte, odstrihnite, a priložte do obálky Kupón na písomnú komunikáciu. Ďakujeme!

 

Podrobné pravidlá Registrovať