Moderná doba si žiada moderné spotrebiče

Zakúpte jeden z vybraných produktov Samsung a získajte bonus až 270 EUR!

Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046,v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B . Usporiadateľ kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053. Technický správca WEB systému kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053.

Pri nákupe jedného z produktov Samsung, ktorého parametre sú uvedené v zozname parametrov produktov Samsung nižšie, môžete obdržať bonus až vo výške 270 EUR. Peniaze Vám budú zaslané na účet. Pre uplatnenie bonusu sa najprv zaregistrujte tu. Nezabudnite napísať model a výrobné číslo (S/N) zakúpeného produktu a nahrajte pokladničný blok a fotografiu štítku z produktu s výrobným číslom (S/N).

Akcia platí od 03. 09. 2018 do 18. 11. 2018 pre prvých 1500 registrovaných chladničiek Samsung, 1050 práčok Samsung a 150 vysávačov Samsung pochádzajúcich z distribúcie Organizátora kampane.

Pravidlá čerpania bonusov "Moderná doba si žiada moderné spotrebiče“:

Čerpanie bonusu je podmienené nákupom a registráciou akéhokoľvek produktu Samsung, spĺňajúceho všetky parametre zo zoznamu parametrov uvedeného na tejto stránke a ďalej, pochádzajúceho z distribúcie Organizátora kampane. Registráciu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi a to do 14 dní od nákupu produktu, najneskôr však do 18. 11. 2018. Platnou registráciou sa rozumie registrácia zakúpeného produktu - teda prevzatie registrácie vrátane všetkých príslušných dokumentov Organizátorom alebo inou osobou poverenou Organizátorom  alebo nahranie čitateľnej kópie pokladničného bloku potvrdzujúceho nákup produktu spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N) a vyplnenie všetkých potrebných údajov. Po splnení všetkých podmienok kampane bude účastníkovi zaslaný bonus v hodnote od 45 EUR do 270 EUR podľa parametrov zakúpeného produktu zo zoznamu uvedeného nižšie.

 

 

Zoznam parametrov produktov Samsung, na ktoré platí zľava pri ich kúpe:

Produkt Model Bonus Aktuálny počet voľných registrácií
chladnička BRB260030WW/EF     79 €

0

 

voľných registrácií zostáva

do ukončenia kampane

 

chladnička BRB260034WW/EF     79 €
chladnička BRB260076WW/EF     99 €
chladnička BRB260089WW/EF   109 €
chladnička RB37J5009SA/EF     79 €
chladnička RB37J500MSA/EF     59 €
chladnička RB37J500MWW/EF     59 €
chladnička RB37J5018SA/EF     79 €
chladnička RB37J501MSA/EF     59 €
chladnička RB37J501MWW/EF     59 €
chladnička RB37J5029WW/EF     69 €
chladnička RB37J506MSA/EF     59 €
chladnička RB37J5209SA/EF     79 €
chladnička RB37J5249WW/EF     79 €
chladnička RB37J5329SS/EF     89 €
chladnička RB37J5349SL/EF     89 €
chladnička RB41J7899S4/EF   149 €
chladnička RF24FSEDBSR/EO   235 €
chladnička RF56J9041SR/EO   270 €
chladnička RFG23UERS1/XEO   179 €
chladnička RS67N8211B1/EF   119 €
chladnička RS67N8211S9/EF   119 €
chladnička RS67N8211WW/EF   109 €
chladnička RS68N8231S9/EF   139 €
chladnička RS68N8241S9/EF   149 €
chladnička RS68N8651SL/EF   179 €
chladnička RS68N8671S9/EF   190 €
chladnička RT58K7105SL/EO   109 €
práčka WD80J6410AW/LE, WD80J6A10AW/LE     79 €

0

 

voľných registrácií zostáva

do ukončenia kampane

práčka WD80M4443JW/ZE, WD80M4A43JW/ZE     59 €
práčka WD90N642OOM/ZE   115 €
práčka WW70K5210UW/LE, WW70K5210UW/ZE     45 €
práčka WW70K5210WW/LE, WW70K5210WW/ZE     45 €
práčka WW70K5210XW/LE     49 €
práčka WW70K5410UW/LE, WW70K5410UW/ZE     49 €
práčka WW70M649OBW/ZE     59 €
práčka WW80K6414QW/LE, WW80K6414QW/ZE     49 €
práčka WW80M644OPW/ZE, WW80M644OPW/LE     79 €
práčka WW90K6414QW/LE, WW90K6414QW/ZE     55 €
práčka WW90M649OPM/ZE     89 €
práčka WW90M740NOA/ZE   109 €
robotický vysávač VR10M701CUW/GE     45 €

0

 

voľných registrácií zostáva

do ukončenia kampane

robotický vysávač VR10M702CUW/GE     49 €
robotický vysávač VR10M703CWG/GE     59 €
robotický vysávač VR20K9350WK/GE   109 €
robotický vysávač VR20M707CWD/GE     79 €

 

Zoznam odporúčaných predajní:

Andreashop.sk
Alza.sk
DATART
DOMOSS
Electro Expert - Samsung Galerie
Elsatex
EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri
FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri
Hej.sk
Krajčík Elektro
MALL
NAY
OKAY
PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri
PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri
Tpd.sk

 

Spôsoby registrácie:

I. Registrácia cez www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár na stránke www.samsung-bonus.eu . Po úspešnej registrácii sa Vám zobrazí Vaše heslo - prístup k Vášmu účtu.
  • Tu je nutné nahrať kópiu Vášho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku produktu s čitateľným výrobným číslom (S/N) alebo zaslať poštou spolu s vyplneným Kupónom na písomnú komunikáciu na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika.

II. Registrácia pomocou P. O. Boxu

  • Pre tento spôsob registrácie vystrihnite prosím Kupón na písomnú komunikáciu, ktorý je súčasťou letáku, a vyplnený ho odošlite na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika Do obálky prosím priložte aj kópiu svojho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N). Po spracovaní do systému Vám bude odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Vám zaslané heslo - pre prístup na Váš účet na www.samsung-bonus.eu.

Podrobné pravidlá nájdete tu alebo Vám ochotne odpovedia na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu .

 

Podrobné pravidlá Registrovať