Kúpte si kombináciu sušičky a práčky Samsung a získajte bonus vo výške až 270 EUR späť!

Zakúpte jeden z vybraných produktov Samsung a získajte bonus vo výške až 270 EUR!

Organizátor kampaně:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B. Usporiadateľ kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053. Technický správca WEB systému kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053.

Pri nákupe jednej z kombinácií produktov Samsung, ktoré parametre sú uvedené v zoznamu parametrov produktov Samsung nižšie, môžete obdržať bonus až vo výške 270 EUR. Peniaze Vám budú zaslané na účet. Pre uplatnenie bonusu sa najprv zaregistrujte tu. Nezabudnite napísať model a výrobné číslo (S/N) zakúpených produktů a nahrajte pokladničný blok a fotografie štítkov z produktov s výrobným číslom (S/N).

Akcia platí od 03. 09. 2018 do 30. 12. 2018 pre prvých 90 registrovaných kombinácií produktov Samsung pochádzajúcich z distribúcie Organizátora kampane.

Pravidlá čerpania bonusov "Kúpte si kombináciu sušičky a práčky Samsung a získajte bonus vo výške až 270 EUR!“

Čerpanie bonusu je podmienené nákupom a registráciou akéhokoľvek kombinácie produktov Samsung, spĺňajúceho všetky parametre zo zoznamu parametrov uvedeného na tejto stránke a ďalej pochádzajúceho z distribúcie Organizátora kampane. Zakúpená kombinácia produktov musú byť na jednom bločku. Registráciu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi a to do 14 dní od nákupu produktu, najneskôr však do 30. 12. 2018. Platnou registráciou sa rozumie registrácia zakúpené kombinácie produktov - teda prevzatia registrácie vrátane všetkých príslušných dokumentov Organizátorom alebo inou osobou poverenou Organizátorom  alebo nahranie čitateľnej kópie pokladničného bloku potvrdzujúceho nákup produktov spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N) a vyplnenie všetkých potrebných údajov. V prípade registrácie samotnej sušičky je potrebné nahrať aj fotografiu štítku s čitateľným výrobným číslom (S / N) vlastnenej práčky Samsung pochádzajúcej z distribúcie Organizátora. Po splnení všetkých podmienok kampane bude účastníkovi zaslaný bonus v hodnote od 100 EUR do 270 EUR podľa parametrov zakúpené kombinácie produktov zo zoznamu uvedeného nižšie.

Zoznam parametrov produktov Samsung, na ktoré platí zľava pri ich kúpe:

Produkt

Model

Bonus

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW70M649OBW/ZE

     190 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW80M644OPW/ZE

     190 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW80M644OPW/LE

     190 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW90M649OPM/ZE

     190 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N8287AW/ZE + WW90M740NOA/ZE

     270 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90M6200CW/ZE + WW90K6414QW/LE

     190 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90M6200CW/ZE + WW90K6414QW/ZE

     190 €

sušička + práčka Samsung doma

DV90N62632W/ZE + vlastníctvo práčky Samsung

     100 € *

sušička + práčka Samsung doma

DV90N8287AW/ZE + vlastníctvo práčky Samsung

     135 € *

sušička + práčka Samsung doma

DV90M6200CW/ZE + vlastníctvo práčky Samsung

     100 € *

* Pri nákupe samotnej sušičky je možné uplatniť nárok na bonus iba v prípade doloženia vlastníctva akejkoľvek práčky Samsung pochádzajúcej z distribučnej siete Organizátora, a to nahraním fotografie štítku s výrobným číslom vlastnenej práčky v registračnom formulári.

Zoznam odporúčaných predajní:

Andreashop.sk
Alza.sk
DATART
DOMOSS
Electro Expert - Samsung Galerie
Elsatex
EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri
FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri
Hej.sk
Krajčík Elektro
MALL
NAY
OKAY
PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri
PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri
Tpd.sk

 

Spôsoby registrácie:

I. Registrácia cez www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár na stránke www.samsung-bonus.eu . Po úspešnej registrácii sa Vám zobrazí Vaše heslo - prístup k Vášmu účtu.
  • Tu je nutné nahrať kópiu Vášho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku produktu s čitateľným výrobným číslom (S/N) alebo zaslať poštou spolu s vyplneným Kupónom na písomnú komunikáciu na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika.

II. Registrácia pomocou P. O. Boxu

  • Pre tento spôsob registrácie vystrihnite prosím Kupón na písomnú komunikáciu, ktorý je súčasťou letáku, a vyplnený ho odošlite na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika Do obálky prosím priložte aj kópiu svojho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N). Po spracovaní do systému Vám bude odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Vám zaslané heslo - pre prístup na Váš účet na www.samsung-bonus.eu.

Podrobné pravidlá nájdete tu alebo Vám ochotne odpovedia na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu .

 

Podrobné pravidlá Registrovať