Čím väčšiu televíziu Samsung QLED kúpite, tým väčšiu odmenu dostanete. Získajte až 780 EUR za jeden nákup!

ikona SK 2

Zakúpte jeden z vybraných produktov Samsung a získajte bonus až 780 EUR!

Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046 v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“). Usporiadateľ kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053. Technický správca WEB systému kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053.

Pri nákupe jedného z produktov Samsung, ktorého parametre sú uvedené nižšie, Vám vrátime až 780 EUR späť. Peniaze Vám budú zaslané na účet alebo poštovou peňažnou poukážkou. Pre uplatnenie bonusu sa najprv zaregistrujte tu. Nezabudnite napísať model a výrobné číslo (S/N) zakúpeného produktu a nahrajte pokladničný blok a fotografiu štítku z produktu s výrobným číslom (S/N).

Akcia platí od 09. 10. 2017 - 24. 12. 2017 pre prvých 1500 registrovaných produktov Samsung pochádzajúcich z distribúcie Organizátora kampane.

Pravidlá čerpania bonusov " Čím väčšiu televíziu Samsung QLED kúpite, tým väčšiu odmenu dostanete. Získajte až 780 EUR za jeden nákup!“

Čerpanie bonusu je podmienené nákupom a registráciou akéhokoľvek produktu Samsung, spĺňajúceho všetky parametre zo zoznamu uvedeného na tejto stránke, pochádzajúceho z distribúcie Organizátora kampane. Registráciu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi a to do 14 dní od nákupu, najneskôr však do 24. 12. 2017. Platnou registráciou sa rozumie registrácia zakúpeného produktu - teda doručenie alebo nahranie čitateľnej kópie pokladničného bloku potvrdzujúceho nákup produktu spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N) a vyplnenie všetkých potrebných údajov. Po splnení všetkých podmienok kampane bude účastníkovi zaslaný bonus v hodnote od 55 EUR do 780 EUR podľa parametrov zakúpeného produktu zo zoznamu uvedeného nižšie.

Zoznam parametrov produktov Samsung, na ktoré platí zľava pri ich kúpe:

Produkt Model Bonus
QLED QE49Q7FAMTXXH 55,00 €
QLED QE55Q7CAMTXXH 120,00 €
QLED QE55Q7FAMTXXH 120,00 €
QLED QE55Q8CAMTXXH 120,00 €
QLED QE55Q8FAMTXXH 120,00 €
QLED QE65Q7CAMTXXH 320,00 €
QLED QE65Q7FAMTXXH 320,00 €
QLED QE65Q8CAMTXXH 320,00 €
QLED QE65Q8FAMTXXH 320,00 €
QLED QE65Q9FAMTXXH 320,00 €
QLED QE75Q7FAMTXXH 780,00 €
QLED QE75Q8CAMTXXH 780,00 €

 

Zoznam odporúčaných predajní:

Alza.sk
Andrea Shop (Dunajská Streda, Šala, Šamorín)
Andreashop.sk
ASBIS SK SPOL. S R.O.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
EURONICS Prievidza, s.r.o.
Euronics SK a.s.
Fast Plus, spol. s r.o.
FLOYDCOM, S.R.O.
František Majtán - EURONICS TPD
Hej.sk
IRDistribution, a.s.
Krajčík Elektro - Juraj Krajčík
Mall.sk
NAY a.s
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP
Planeo Elektro
PLAY Electronics, s. r. o.
Róbert Mihálik ELEKTROMAX
Samsung Galeria (Banska Bystrica - Europa, Košice - Aupark)
Samsung Galeria (Bratislava - Central, Bory)
Samsunggaleria.net
T4H s.r.o.

 

Spôsoby registrácie:

Registrácia cez www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár na stránke www.samsung-bonus.eu . Po úspešnej registrácii sa Vám zobrazí Vaše heslo - prístup k Vášmu účtu.
  • Tu je nutné nahrať kópiu Vášho pokladničného bloku spolu s fotografiou štítku produktu s čitateľným výrobným číslom (S/N) alebo zaslať poštou spolu s vyplneným Kupónom na písomnú komunikáciu na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika.

Podrobné pravidlá nájdete na www.samsung-bonus.eu alebo Vám ochotne odpovedia na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu .

 

Podrobné pravidlá Registrovať