Registračný formulár

Osobné údaje

Pro využitie bonusov je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť si svoj účet na mobilné telefónne číslo.

Každé telefónne číslo môže mať len jednu registráciu.

Ak ste už zaregistrovaný, prihláste sa do svojho účtu.

*
*
*
*
*
*

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

týmto udeľujem súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov

1) spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 konajúcej prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) ako prevádzkovateľovi osobných údajov v nasledujúcom rozsahu a na nižšie uvedené účely:


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkov a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracováva Samsung SK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Účel spracovania:

Prezentácia výsledkov Kampane v médiách a reklamných materiáloch

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, podobizeň a prípadné obrazové či zvukové záznamy vytvorené v rámci danej kampane

Osobné údaje na tento účel spracováva Samsung SK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


 

2) spoločnosti Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg.číslo: 03086621 („Samsung UK“), ako prevádzkovateľovi osobných údajov v nasledujúcom rozsahu a na nižšie uvedené účely:


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkov a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracováva Samsung UK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Týmto potvrdzujem, že udeľujem súhlas slobodne a bol som pred jeho udelením informovaný o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Samsung SK, vrátane súvisiacich práv, na adrese www.samsung-bonus.eu/sk/registracia/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov .

Taktiež potvrdzujem, že som bol pred udelením osobných údajov informovaný o spracovaní osobných údajov, vrátane súvisiacich práv, spoločnosťou Samsung UK na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

 

Súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný písomne na adresách uvedených spoločností, tj. Samsung SK alebo Samsung UK, alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info.cz@samsung.com. Takéto odvolania súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Taktiež beriem na vedomie, že v prípade pochybností sa môžem obrátiť na Prevádzkovateľa na vyššie uvedenej adrese alebo na e-mailovej adrese d.palanekova@samsung.com alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

* Povinné údaje